Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 72 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 72 of 250

Print this list

Buy Click for photo 6421K Sweden Facit 45, 46 cover, 10+20 öre som dekorativ kombination på adrtesskort till paket sänt från ALSHEDA 2.12.1889 till Stegeborg. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6422K Sweden Facit 45, 46 cover, 5+3x10 öre på postförskottsbrev sänt från STOCKHOLM 25.9.1888 till Öjebyn. Ett märke med hörnveck, och delvis invikt under sig självt. F 600 (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6423K Sweden Facit 45, 46 cover, 10+20 öre på adresskort med bevarad kupong, sänt från HÖGERUD 7.6.1886 till Seffle. Veck genom ett märke. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6424K Sweden Facit 45, 46, Fk3 cover, 10+20 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10 öre, stämplat PKXP No 68 2.7.1890 till Argentina. Transit PKXP No 2 4.7.1890 och ankomststämplat BUENOS-AIRES 1.VIII.90. Eftersökt porto 40 öre, samt en ovanlig destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. Som vanligt ngt klimatpåverkat. Ex. Postiljonen 2000. (Reserve approx. € 250 / $300) on cover 2500
Buy Click for photo 6425K Sweden Facit 45, 47 cover, 10+30 öre på rekbrev med dubbelt porto, sänt från UDDEVALLA 4.11.1887 till Göteborg. Del av övre bakfliken saknas. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6426K Sweden Facit 45, 47 cover, 10+30 öre på vackert rekbrev sänt från HELSINGBORG 13.11.1889 till Eslöf. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
6427K Sweden Facit 45, 61, 64 cover, 1+4 öre on postcard sent as printed matter from STOCKHOLM 21.3.03 to Italy. An used stamp Oscar II letter press with ph cancelled in 1886 have been affixed to the card. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6428K Sweden Facit 45, bKe7 cover, 10 öre som ovanlig tilläggsfrankering på brevkort 5 öre, sänt från FRÖVI 20.10.1887 till Schweiz. Transit PKXP No 2B UTR N 21.10.1887 och ankomststämplat AMBULANT 22.X.87 samt AREUSE 23.X.87. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6429K Sweden Facit 45, bKe7 cover, 10 öre on postcard 5 öre sent from BORÅS 23.1.1887 to Germany. Transit cds PKXP No 2B UTR N 24.1.1887 and arrival HAMBURG 25.1.87. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6430K Sweden Facit 45, Fk cover, 10 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10 öre, sänt från STOCKHOLM 30.5.90 till Tyskland. Vackert ankomststämplat objekt. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6431K Sweden Facit 45, Fk3 cover, 10 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10 öre stämplat PKXP No 28A 19.5.1886, sänt till Tyskland. Transit PKXP No 2 B UTR N 20.5.1886 och ankomststämplat HAMBURG 1 21.5.86. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6432K Sweden Facit 45, Fk5 cover, 10 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10/12 öre Stockholmsemissionen typ VII, sänt från STOCKHOLM 17.3.91 till Tyskland. Transit PKXP No 2A UTR N 18.3.1891 och ankomststämplat HAMBURG 19.3.91. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6433 Sweden Facit 52 or Scott 56 used, 5 öre grön, lyxstämplat BROMSTEN (A-län) 28.2.1911. (Reserve approx. € 20 / $24) used 200
Buy Click for photo
(2 photos)
6434K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 2×5 öre på vykort (Sturegatan) sänt från STOCKHOLM 11.1.08 till Peru. Synnerligen ovanlig destination, 1K (UNIK destination) enl. Facit. (Reserve approx. € 98 / $120) on cover 1000
Buy Click for photo
(2 photos)
6435K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 2×5 öre motsvarande brevporto på reglementsvidrigt brevkort med dubbel tjocklek och brevlåda med inkast på bildsidan. Sänt till Danmark och endast stämplat FRA SVERIGE M, samt ankomststämplat KJØBENHAVN 10.2.04. Ovanligt objekt med förutbetalt korrekt brevporto. (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700
Buy Click for photo
(2 photos)
6436K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre grön på reglementsvidrigt brevkort med påklistrat telegram på bildsidan. Sänt underfrankerat då brevporto krävdes, från PKXP 19.3.1904 till Danmark. Ankomststämplat KJØBENHAVN 20.3.04. T-stämpel och lösennotering "10" (öre) (dubbelt felande porto). Ovanligt använd till utlandet. (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700
Buy Click for photo 6437K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 2×5 öre på brevkort med delad framsida, sänt från STOCKHOLM 15.12.09 till eldare ombord ångfartyget "Herakles". Ankomststämplat GIBRALTAR D 20.DE.09. Ovanlig destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700
Buy Click for photo
(2 photos)
6438K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 2×5 öre på vykort (Sockertoppen vid Mölle) sänt till GÖTEBORG 15.X.03 till Natal. Mycket ovanlig destination, R5 (2–3 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700
Buy Click for photo 6439K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 6x5 öre i två 3-strip, på vackert rekbrev sänt från SKELLEFTEÅ 15.5.1900 till Stockholm. Respektive märke prakt-/LYX-stämplat. Notering "frim. af. afs.". Ex. Kvalitetsfilateli 1990. (Reserve approx. € 59 / $72) on cover 600
Buy Click for photo 6440K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 6x5 öre på expressbrev sänt från STOCKHOLM 13.10.08 till Otto Nordensjöld i Göteborg. (Reserve approx. € 59 / $72) on cover 600