Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 58 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 58 of 250

Print this list

Buy Click for photo 6141K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på vacker trycksak sänt från STOCKHOLM 18.9.89 till Finland. Ankomststämplat ÅBO-FINLAND 20.9.1889. Ett par nötta tänder till följd av märkets placering. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6142K Sweden Facit 43, 45 cover, 2x5+2x10 öre som ovanlig kombination på lokal postanvisning sänd inom KATRINEHOLM 14.12.1886. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6143K Sweden Facit 43, 45 cover, 5+2x10 öre på postanvisning med bevarad kupong sänt från DEJE 29.12.1888 till FILIPSTAD 31.12.1888, via KIL 29.12.1886. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6144K Sweden Facit 43, 45 cover, 5+2x10 öre på postanvisning sänd från LÅNGBANSHYTTAN 7.1.1888 till KARLSTAD 9.1.888, via FILIPSTAD 8.1.1888. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6145K Sweden Facit 43, 45 cover, 5+2x10 öre på postanvisning sänd från KIL 30.12.1886 till STOCKHOLM K.E. 31.12.1886. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6146K Sweden Facit 43, 45 cover, 5+2x10 öre som frankering på fyra postanvisningar 1887-1889. (4). F 300 (Reserve approx. € 10 / $12) on cover 100
Buy Click for photo 6147K Sweden Facit 43, 45, 46 cover, 5+10+20 öre på postförskottsbrev sänt från HESSLEHOLM 5.3.1889 till Stockholm. Vackert objekt trots lätt veck genom 10 öre. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Click for photo 6148K Sweden Facit 43, 45, 46 cover, 5+2×10+20 öre på pf-brevframsida med dubbelt porto, sänt från STOCKHOLM K.H. 13.9.1888 till Örebro. Fht. Ovanlig kombination. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250 250
Buy Click for photo 6149K Sweden Facit 43, 45, 48 cover, 5+2×10+50 öre på adresskort till pf-paket sänt från DALUM 29.12.1885 till Laxarby, via BILLINGSFORS 1.1.1886. Ett märke def, samt ett par riss i blanketten. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6150K Sweden Facit 43, 45, kB1 cover, 5+10 öre som tilläggsfrankering på kortbrev 5 öre, sänt från STOCKHOLM 5.5.90 till Finland. Ankomststämplat HELSINGFORS ANK.-EXP. 8.V.90. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 6151K Sweden Facit 43, 45, kB1 cover, 5+10 öre som tilläggsfrankering på kortbrev 5 öre, stämplat PKXP No 17C 1.10.1890, sänt till Tyskland. Transit PKXP No 64A 2.10.1890 och ankomststämplat BESTELLT VOM POSTAMTE 21 3.10.90. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 6152K Sweden Facit 43, 46 cover, 5+2x20 öre på vackert postförskottsbrev sänt från SKARA 22.8.1888 till Falköping. Ex. Frimärkshuset 1990, Klassisk Filateli 1991 och Philea 2011. (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700
Buy Click for photo 6153K Sweden Facit 43, 46 cover, 5+20 öre på PS-kort använt som tidningsöverflyttning, från KATRINEHOLM 31.1.1889 till Lund. Ett par minimala hål efter nål i vänsterkanten av kortet. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo
(2 photos)
6154K Sweden Facit 43, 46 cover, 5+20 öre som kombination på femton st. postanvisningar, alla från olika postkontor, 1888-1891. Ngt. bl. kval. (15). (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
6155K Sweden Facit 43, 46 cover, 5+20 öre som kombination på femton st. postanvisningar, alla från olika postkontor, bl.a. från PITEÅ , samt med röd sidostl KALMAR, 1888-1891. Ngt. bl. kval. (15). (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6156K Sweden Facit 43, 46 cover, 2x5+20 öre som bättre kombination på postanvisning sänd från TRANÅS 17.8.1889 till GÖTEBORG 20.8.1889, via NÄSSJÖ 17.8.1889. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6157K Sweden Facit 43, 46 cover, 5+20 öre på vacker postanvisning med bevarad kupong, sänd från KOPPARBERG 22.2.1887 till Nora. Även stämpelavtryck i BLÅ färg, som är listad som R5 av SSPD, varav detta skulle vara det tidigaste kända datumet. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6158K Sweden Facit 43, 46 cover, 5+20 öre på postanvisning med bevard kupong, sänt från WARBERG 2.2.1887 till VEDDIGE 5.2.1887. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6159P Sweden Facit 43, 46 cover, 5+20 öre money order with the coupon still attached, sent from STRÖMSHOLM 14.10.1888 to WESTERÅS 14.10.1888. SUPERB. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6160P Sweden Facit 43, 46 cover, 5+20 öre money order with the coupon still attached, sent from WESTERÅS 20.10.1888 to Lennäs. SUPERB. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250