Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 57 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 57 of 250

Print this list

Buy Click for photo 6121 Sweden Facit 43 or Scott 43 used, 5 öre grön. LYX-stämplat WADSTENA 2.1.1890. (Reserve approx. € 39 / $48) used 400
Buy Click for photo 6122 Sweden Facit 43 or Scott 43 used, 5 öre grön. LYX-stämplat HELLEFORSNÄS 3.11.1887. Svag anilinfärg på baksidan. (Reserve approx. € 15 / $18) used 150
Buy Click for photo 6123 Sweden Facit 43 or Scott 43 used, 5 öre grön. Prakt-/LYX-stämplat WÅMHUS 7.5.1888. (Reserve approx. € 15 / $18) used 150
Buy Click for photo 6124K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på trycksak sänt från GÖTEBORG 18.7.1888 till Finland. Stämplar STOCKHOLM 20.7.88. ÅBO 22.7.88 och ANK 24.7. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6125K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på trycksak sänt från GÖTEBORG LBR 13.1.1891 till Norge. Kht. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6126K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på trycksak sänt från STOCKHOLM 23.3.87 till Finland. Ankomststämplat ANK 25.3 och ÅBO 25.3.87. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6127K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 2×5 öre på brev (reva) sänt från FINNSKOGA 4.1.1888 till Norge. Transit PKXP No 7B 6.1.1888. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6128K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på tre brevkort, varav två sända inrikes 1890, samt ett som tilläggsfrankering på helsakskort 5 öre sänt till Tyskland 1888. (3). (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6129K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 2x5 öre i par på brev sänt från STOCKHOLM 3.6.89 till Danmark. Transit PKXP No 62 4.6.1889 och ankomststämplat RANDERS 1.POST 5.6. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6130K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre (kht) på trycksak sänt från STOCKHOLM 18.3.90 till BJÖRNEBORG FINLAND 12.X.90. Returnerat via ÅBO-FINLAND 14.10.1890. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6131K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på trycksak sänd från SUNDSVALL , lokalbrev sänt inom LUND, samt två brev frankerade med 2x5 öre från MALMÖ resp. STOCKHOLM. Två brev slarvigt öppnade. (4). (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6132K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på enskilt brevkort sänt från KARLSKRONA 3.4.1891 till Norge. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6133K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på lokalbrev sänt inom HELSINGBORG 3.10.1890. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6134K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på trycksak sänt från GÖTEBORG 30.3.1890 till Finland. Ankomststämplat HANGÖ 3.4.90 och NIKOLAISTAD FINLAND 5.IV.90. Ngt slarvigt öppnat, till följd att övre bakfliken saknas.. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6135K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 2x5 öre i par på brev sänt från STOCKHOLM 5.5.90 till Umeå. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6136K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 2x5 öre på brev sänt från GÖTEBOR LBR 31.10.1887 till Sundsvall. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Click for photo 6137K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på två lokalbrev samt tre brevkort. (3). F 375 (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150 150
Buy Click for photo 6138K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre brevkort sänt från GÖTEBORG 11.2.1888 till Danmark. Transit PKXP No 2B UTR N 12.2.1888 och ankomststämplat K. OMB.1 13.2.88. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6139K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på brevkort LYX-stämplat JÖNKÖPING 9.2.1888, sänt till WESTERÅS 10.2.1888. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6140K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre lokalbrev stämplat STOCKHOLM 27.12.1888 och STOCKHOLM 1.TUR 28.12.1888. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150