Quick selection – International auction 358:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6253 lots found, showing page 223 of 313

Print this list

After auction sales International auction 358 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6253 lots found, showing page 223 of 313

Print this list

Buy Click for photo
(2 photos)
7441K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd27 Svarskort 20 öre tilläggsfrankerat med kanadensiskt frimärke 3 c, sänt från INVERNESS B.C. 27.JAN.38 till Göteborg. Trots ngt. def. ett trevligt objekt. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 7442K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd29 Tre st. svarskort sända från Tyskland till Jönköping resp. Hernösand. (3). (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 7443K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd34 Frågekort 25 öre tilläggsfrankerat med 40 öre, sänt med luftpost, från STOCKHOLM 1 13.2.61 till Indien. Ankomststämplat ALLAHABAD 17.FEB.1961. Minimalt riss upptill. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 7444K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd34 Svarskort 25 öre som felaktigt tilläggsfrankerats med 1 + 2 Dr (Mi 787, 661), då avsändaren förmodligen inte förstått att det svenska svarskortet förutbetalade svarsportot. Sänt från ATHEN 16.IV.62 till Malmö.. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
7445K Sweden Postal stationery Dubbelt postkort, F pKd36 Dubbelt postkort med sammanhängande delar 30+30 öre, tilläggsfrankerat med 5+5 öre. Sänt båda vägarna, från SOLLENTUNA 1 5.6.68 resp. GÖTEBORG 12.6.68. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 7446K Sweden Postal stationery Dubbelt postkort, F pKd38 Postkort med sammanhängande obegagnat svarskort 40+40 öre, sänt underfrankerat från MALMÖ 4 6.5.69 till Tyskland. Lösenstpl T10/70. Returnerat. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 7447K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB1 Två kortbrev 5 öre sända underfrankerade. En med noteringar "upphemtadt ur breflåda" och "11 öre" (lösen), och ett loakalt använt eftersänt inrikes, med notering "Lösen 11 öre". (2). (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
7448K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB1, 3, 5, 7 Kortbrev 5 öre, bl.a. tilläggsfrankerade med Ringtyp, Oscar, samt senare kombinationer. Bl.a. till Danmark, samt underfrankerat till Finland. Tre med datumsiffror. En är endast en framsida. (11). (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo 7449K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB1, 43 Kortbrev 5 öre med bevarad rivkant tilläggsfrankerat med 5 öre och sänt från KÖPING 30.9.1889 till Stockholm. Ovanlig användning. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7450K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB2, 4, 6, 8 Letter cards 10 öre, e.g. additionally franked, sent abroad, incl. one insufficiently prepaid to Germany. Four with date numbers. (15). (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo 7451K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB2, 4, 8 Tio kortbrev 10 öre, samtliga sända till utlandet 1891-1910, varav 2xkB2, 6x4 och 2x8. (10). (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 7452K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB2, 45 Kortbrev 10 öre tilläggsfrankerat med 10 öre, sänt från UPSALA 4.11.1889 till Italien. Mycket vackert objekt, trots mindre skada på baksidan. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 7453K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB2, 45 10 öre on letter card 10 öre sent from STOCKHOLM 29.8.91 to Germany. Arrival pmk FRIEDENAU 31.8.91. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 7454K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB4, 54 Kortbrev 10 öre tilläggsfrankerad med 10 öre, sänt från UPSALA 31.3.1896 till Holland. Stämplar PKXP No 2 C UTR N 1.4.1896, AMSTERDAM 2.APR.96 och A.38. Praktobjekt. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 7455K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB8 Kortbrev 10 öre med datumsiffra 1110, sänt underfrankerat till Finland. Stämplar ÅNGBÅTS PXP No 123 23.8.1911, HELSINGFORS HELSINKI 24.VIII.11 och T. Lösenbelopp "25 p". Ovanligt objekt. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 7456K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB8 Kortbrev 10 öre sänt underfrankerat från STOCKHOLM 6.1.07 till Tyskland. Ankomststämplat HANNOVER 3-4V 8.1.07. Lösenstämpel T12½. (Reserve approx. € 10 / $11) on cover 100
Buy Click for photo 7457K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB9, 82 Kortbrev 5 öre sänt lokalt inom KARLSKRONA 15.5.16, och eftersänt till Stockholm utan tilläggsfrankering. Lösenbelagt med dubbelt felande porto 10 öre som makulerats STOCKHOLM 17.5.16. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 7458K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB17 Två kortbrev 15 öre brun utan datumsiffror, en tilläggsfrankerad med F79 och den andra med F140A, och använda 1920. (2). (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7459K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB17, 143A Kortbrev 15 öre tilläggsfrankerat med 5 öre sålt av Posten efter den 1.7.1920. Stämplat PLK 452 8.11.20, sänt till Argentina. Ankomststämplat BUENOS AIRES XXII 13.DIC.1920. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Click for photo 7460K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB32, 146C Letter card 15 öre additionally franked with 10 öre, sänt from STOCKHOLM 1 6.3.31 to Kaschgar (Russia / China), "Via Moskva, Osch, Irkeschstan". Arrival pmk 30.3.31. (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300 300