Quick selection – International auction 358:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6253 lots found, showing page 221 of 313

Print this list

After auction sales International auction 358 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6253 lots found, showing page 221 of 313

Print this list

Buy Click for photo 7401K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd21 Två sammanhängande inrikes, varav ett sänt båda vägarna, ett tilläggsfrankerat sammanhängande sänt till Italien, samt ett svarskort från Tyskland. Även ett begagnat men ej stämplat frågekort bKd 23. (5). (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo 7402K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd21 Sammanhängande dubbelt brevkort 10+10 öre sänt från GÖTEBORG 1 3.9.26 till Strömnäsbruk, och svarskortet makulerat PLK 152 6.9.1926. Litet nålstick. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 7403K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd21, 142A Reply part 10 öre, additionally prepaid with 2x5 öre, sent from BONN 15.2.23, Germany, to Stockholm. (Reserve approx. € 48 / $56) on cover 500
Buy Click for photo 7404K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd21, 143A Svarskort 10 öre tilläggsfrankerat med 5 öre, sänt från Tyskland till Djursholm. Stämplat BERLIN S.W. 5.12.27. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 7405K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd21, 143C Reply part 10 öre additionally franked with 2x5 öre (not cancelled), sent from BERLIN-CHARLOTTENBURG 2 5.1.38 to Stockholm. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7406K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd21, 144A Reply card 10+10 öre, with both parts addionally franked with 10 öre, sent from ÖREBRO 1 3.11.23 to USA. The reply part is not used. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 7407K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd22 15 öre reply part sent from MOCKBA 66 21.5.34 (Moscow) to Stockholm. Decorative item. (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo 7408K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd22 Four reply parts sent from Germany and FRance, respectively. (4). (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo 7409K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd22 Frågekort sänt till Frankrike, samt två svarskort sända från Tyskland. (3). (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo 7410K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd22 Dubbelt brevkort 15 öre tilläggsfrankerat med 10 öre, med sammanhängande obegagnat svarskort, sänt från STOCKHOLM 14.10.21 till Nederländerna. Holländsk utdelningsstpl A173. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 7411K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd22 Svarskort 15 öre sänt från Tyskland till Stockholm. Stämplat BAD SCHWARTAU 22.5.31. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 7412K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd22 Svarskort 15 öre sänt från Tyskland till Spånga. Stämpel GARMISCH-PARTENKIRCHEN OLYMPISCHE WINTERSPIELE PRESSPOSTAMT 16.2.36. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 7413K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd22 Brevkort 15+15 öre med sammanhängande obegagnat svarskort, sänt från FÄLTPOSTKONTORET 3 2.10.25 till Stockholm. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 7414K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd22 Svarskort 15 öre sänt från LÜBECK 5.7.32 till Stockholm. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 7415K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd22 15 öre, svarsdelen sänd från LEIPZIG MESSESTADT 1.12.30. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 7416K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd22, 143A 15 öre reply part, additionally franked with 5 öre, sent from MOCKBA 66 16.12.36 (Moscow) to Stockholm. Decorative item. (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo 7417K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd23 Frågekort 25 öre sänt från FILIPSTAD 29.9.22 till Tyskland. (Reserve approx. € 38 / $45) on cover 400
Buy Click for photo 7418K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd23 Dubbelt brevkort 25 öre med sammanhängande oanvänt svarskort sänt från STOCKHOLM 11.1.24 till Frankrike. Mindre rester från montering på baksidan. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 7419K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd24 Frågekort 20/25 öre sänt från STOCKHOLM 18.2.23 till Tyskland. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 7420K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd24 20/25 öre, frågedelen sänd från LANDSKRONA 11.12.23 till Tyskland. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200