Quick selection – International auction 358:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6253 lots found, showing page 208 of 313

Print this list

After auction sales International auction 358 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6253 lots found, showing page 208 of 313

Print this list

Buy Click for photo
(2 photos)
7141K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9 1897 Commemorative postcard 5 öre. This postal stationery was not approved for postcard rate abroad. Nine insufficiently prepaid usages of which five are sent to Germany, three to Switzerland and one to Finland. All sent without any taxation. Several beautiful. (9). (Reserve approx. € 58 / $67) on cover 600
Buy Click for photo 7142K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta godkänt och sänt till Danmark. Stämplar PKXP No 20B (Helsingborg-Hässleholm) 6.10.1898, PKXP No 31 (Karlskrona-Växjö(Alvesta)) 7.10.1898, HELSINGØR 7.10.98 och LYNGBY 2.TOG 7.10. (Reserve approx. € 48 / $56) on cover 500
Buy Click for photo 7143K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9 Jubileumsbrevkort 5 öre sänt underfrankerat från LUND 2.5.01 till USA, via Köpenhavn. Lösenstämplar T och COLLECT POSTAGE 3 CENTS. Ankomststämplat NEW YORK18.5.1901 och lösenbelagt med 3 c (def). Flera veck, men trots detta ett trevligt objekt. (Reserve approx. € 38 / $45) on cover 400
Buy Click for photo 7144K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Dessutom sänt utan tilläggsfrankering! Sänt till England där det lösenstämplats 1½D F.B. Stämplar STOCKHOLM 25.1.99 och TRELLEBORG-SASSNITZ B 26.1.99. Ett par lättare veck. (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo
(3 photos)
7145K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9 Bl.a. FDC, stämpel STOCKHOLM NYA POSTHUSETS INVIGNING, tilläggsfrankeringar, till utlandet, m.m. (18). (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo 7146K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta godkänt och sänt till Danmark. Stämplar VENERSBORG 21.9.1897 (tredje kurseringsdagen), PKXP No 64A 22.9.1897 och KJØBENHAVN 5.OMB 22.9.97. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 7147K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling, men har trots detta godkänts och skickats till Danmark. Stämplar NORRKÖPING 13.4.1898 och TRONDHJEM 15.IV.98. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 7148K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Två brevkort som trots detta sänts utan tilläggsfrankering till Danmark. Båda ankomststämplade, varav ett kort med variant I. (2). (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 7149K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9 1897 Commemorative postcard 5 öre. FDC usage GÖTEBORG-FILIAL 18.9.1897. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 7150K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 152C 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre tilläggsfrankerat med 20 öre, sänt från STOCKHOLM 1 31.5.22 till Tyskland. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 7151K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Commemorative postcard 5 öre, additionally franked with 5 öre Oscar II. Eight postcards sent to Germany 1897–1912. Somewhat mixed quality. (8). (Reserve approx. € 67 / $79) on cover 700
Buy Click for photo 7152K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Commemorative postcard 5 öre. This postal stationery was not approved for postcard rate abroad. Incorrectly additionally franked with only 5 öre. Sent to Germany the 2nd day of issue. Cancellations MALMÖ 8–9 EM 19.9.97 and BESTELLT VOM POSTAMTE 7¼–8½ V 21.9.97. Postage due cancellation T and notation "20" (pf) corresponding to double the missing letter rate. Beautiful item. (Reserve approx. € 67 / $79) on cover 700
Buy Click for photo 7153K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Commemorative postcard 5 öre. This postal stationery was not approved for postcard rate abroad. Incorrectly additionally franked with only 5 öre, and sent without any taxation. Sent from JÖNKÖPING 11.11.1898 to Turkey. Transit TRELLEBORG-SASSNITZ 12.11.98 and arrival pmk CONSTANTINOPLE DEUTSCHE POST 16.11.98. (Reserve approx. € 67 / $79) on cover 700
Buy Click for photo 7154K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Commemorative postcard 5 öre. This postal stationery was not approved for postcard rate abroad. Incorrectly additionally franked with only 5 öre but sent without any taxation. Sent to Russia. Cancellations GÖTEBORG 10.12.05 and ST. PETERSBURG. (Reserve approx. € 48 / $56) on cover 500
Buy Click for photo 7155K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Commemorative postcard 5 öre additionally franked with 5 öre Oscar II. Five postcards sent to Switzerland 1897–1904. Also one postcard additionally franked with F79 sent 1913. (6). (Reserve approx. € 48 / $56) on cover 500
Buy Click for photo 7156K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Commemorative postcard 5 öre. additionally franked with 5 öre Oscar II. Four postcards sent Belgium, Great Britain, Finaland and France, respectively, 1897–1899. Also one postcard additionally franked with F176 sent to Italy 1924. (5). (Reserve approx. € 48 / $56) on cover 500
Buy Click for photo 7157K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 Jubileumskort 5 öre 1897 tilläggsfrankerat med 5 öre Oscar, sänt från TIDAHOLM 18.9.1897 till Frankrike. Lösenbelagt pga av att denna jubileumskort inte var tillåten i den internationella postutväxlingen. T-stämpel samt lösennotering "18¾" (centimes". Trevligt objekt. (Reserve approx. € 48 / $56) on cover 500
Buy Click for photo 7158K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 10 öre motsvarande brevkortsporto, då valörstämpeln ej tillgodoräknats. Sänt till Tyskland. Stämplar PKXP No 17A 10.10.1897 och ERFURT 12.10.97. (Reserve approx. € 34 / $39) on cover 350
Buy Click for photo 7159K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak (hörnveck) var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Schweiz. Stämplar MALMÖ–YSTAD 15.3.1898, TRELLEBORG–SASSNITZ A 15.3.98 och ankomststämplat 17.III.98. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 7160K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Belgien. Stämplar STOCKHOLM 28.5.02 och BRUXELLES 30.MAY.02. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200