Quick selection – International auction 358:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6253 lots found, showing page 202 of 313

Print this list

After auction sales International auction 358 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6253 lots found, showing page 202 of 313

Print this list

Buy Click for photo
(2 photos)
7021K Sweden , 1892 Tvåfärgad Siffertyp 1-4 öre SET vm krona (4) på tidigt vykort (Trollhättan) sänt från PKXP No 43A 11.6.1897 till Danmark. Ankomststämplat K.OMB.2. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 7022K Sweden Semi-official Air mail, Vykort frankerat med 5 öre GV och med Sveriges första Flgpost-märke. (Reserve approx. € 38 / $45) on cover 400
Buy Click for photo 7023K Sweden Bazaar post, Brevkort (ngt smutsigt) stämplat Q & T BAZAR I MELLANSEL 09.10.1.1904. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 7024K Sweden Censor covers, F 366B, kB34 Censor cancellation MILITARY CENSORSHIP CIVIL MAILS 2956, on letter card 20 öre, additionally prepaid with 20 öre. Sent from PKP 140 6.3.47, by air mail to Austria. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
7025K Sweden Crash-post, F 131 1912 King George V wmk Simple Cypher 2½ d cobalt-blue on cover sent from BURY 11.FE.16, Great Britain, to Sweden. Boxed cancellations SKADAD VID ELDSVÅDA OMBORD Å ÅNGAREN "NEWTON" I SUNDERLAND DEN 14 FEBRUARI 1916 (Damaged in fire on board the steamer "Newton" in Sunderland at 14 February 1916). Arrival cds TROLLHÄTTAN 26.2.16. (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Click for photo 7026K Sweden FDC, F 269A, C 22-3-1939, Gustaf V right profile type I, 2x10 öre 2-sid. and 4x10 öre 4-sid. in block of four. Registered cash on delivery cover sent from STOCKHOLM to Luleå. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150 150
Buy Click for photo
(5 photos)
7027K Sweden FDC, F 471–475 1955-07-01, Stockholmia 55, ten covers with two different vignettes. Facit 2000:- (10). (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
7028K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk1 Stamped envelope 12 öre sent from PKXP No 34 25.8.1877 to Christiania, Norway. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 7029K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk1 Frankokuvert 12 öre sänt från UPSALA 2.10.1873 till Qvillinge. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 7030K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk1-3, 5 Fem vackra inrikes frankokuvert 1879-1890, bl.a. stämplade WIREDA och ÖRTOFTA, samt ett använt till Danmark och ankomststämplat HELSINGØR POST 23.6. (6). (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo 7031K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk4 IIIc Frankokuvert 10/12 öre Norrköpingsemissionen typ 3 nyans djup ultramarin, sänt från SÖDERKÖPING 30.4.1894 till STOCKHOLM 1.5.94. Väldigt lätt fuktpåverkat av mindre betydelse. Mycket sällsynt objekt. (Reserve approx. € 240 / $280) on cover 2500
Buy Click for photo 7032K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk4 V Frankokuvert 10/12 öre Norrköpingsemissionen typ V ultramarin-matt ultramarin, sänt från BOFORS 20.5.98 till NORRKÖPING 21.5.98. (Reserve approx. € 96 / $110) on cover 1000
Buy Click for photo 7033K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk5, 50 Frankokuvert 10/12 öre Stockholmsemissionen typ VII, tilläggsfrankerat med 10/12 öre. Sänt från STOCKHOLM C10 10.12.93 till Tyskland. Ankomststämplat på baksidan. (Reserve approx. € 38 / $45) on cover 400
Buy Click for photo 7034K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk5 VIII Frankokuvert Stockholmsemissionen 10/12 öre sänt från ENGELHOLM 15.11.1889 till Danmark. Ankomststämplat K .OMB.1 17.11.89. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
7035K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Flk7 Frankokuvert 2 öre använt som trycksakskuvert, tilläggsfrankerat med 5 pf och sänt från FRIEDEBERG 29.8.02 till MÜLHAUSEN 30.8.02. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7036K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk9 Stamped envelope 4 öre sent insufficiently prepaid as printed matter from STOCKHOLM ÖM 31.12.1896 to Denmark. Postge due cancellation T and notations "1 öre" and "2" for double the missing postage. Arrival pmk KIØBENHAVN. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 7037K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk9 Frankokuvert 4 öre sänt underfrankerat från HERNÖSAND till Danmark. Transit PKXP No 81A 4.1.1900 och ankomststämplat KJØBENHAVN 5.1.00. T-stämpel och lösennotering "2" (öre). (Reserve approx. € 10 / $11) on cover 100
Buy Click for photo 7038K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk9, 61 Stamped envelope 4 öre additionally franked with 1 öre, as incorrectly usage sent from KJØBENHAVN 15.5.07 to Sweden. The franking was unvalid and therefore taxed with double missing postage, as noted "10 öre". Interesting item. (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
7039K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk9, 61 Frankokuvert 4 öre som det begärts lösen för då tilläggsfrankeringen med F 61 (bläckmakulerad) på baksidan ej noterats. Sänt till Danmark och ankomststämplat KJØBENHAVN 3.OMB. 20.10.96. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 7040K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk10 Fem st frankokuvert 5 öre, sända som trycksaker till Danmark, England, resp. Tyskland 1891-1915. (5). (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300