Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 196 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 196 of 250

Print this list

Buy Click for photo
(2 photos)
8901K Sweden Cancellations collection X-LÄN. Läsbara-prakt-/LYX-stämplar på Ringtyp ph, de flesta olika sett ur kombinationen ort/stämpeltyp/märke. Bl.a. STOCKA och TALLÅSEN. Somewhat mixed quality. (102) (Reserve approx. € 200 / $240) 2000
Buy Click for photo
(2 photos)
8902K Sweden Cancellations collection X-LÄN. Läsbara-prakt-/LYX-stämplar på Ringtyp, de flesta olika sett ur kombinationen ort/stämpeltyp/märke, inkl. bl.a. 24 st tn.14. Bl.a. HARMÅNGER och ÖSTER FERNEBO. Somewhat mixed quality. (82) (Reserve approx. € 140 / $170) 1400
Buy Click for photo 8903K Sweden Cancellations collection Z-LÄN. Läsbara-prakt-/LYX-stämplar på Ringtyp, de flesta olika sett ur kombinationen ort/stämpeltyp/märke, inkl. sex st tn. 14. Somewhat mixed quality. (61) (Reserve approx. € 120 / $140) 1200
Buy Click for photo
(2 photos)
8904K Sweden Cancellations collection BD-LÄN. Läsbara-prakt-/LYX-stämplar på Ringtyp, de flesta olika sett ur kombinationen ort/stämpeltyp/märke, inkl. åtta st tn. 14. Bl.a. KORPILOMBOLO. Somewhat mixed quality. (58) (Reserve approx. € 98 / $120) 1000
Buy Click for photo 8905K Sweden Cancellations collection JVG, ÅBXP, KURIOSA. Stämplar och bläckmakuleringar på Ringtyp, inkl. ett par tn. 14. Även ett Medaljong. Somewhat mixed quality. (30) (Reserve approx. € 49 / $60) 500
Buy Click for photo 8906P Sweden Cancellations collection UTLÄNDSKA STÄMPLAR, och svenska stämplar på utrikes märken, på försändelser 1890–1970-talen. I plastfickor. (36) (Reserve approx. € 69 / $84) 700
Buy Click for photo 8907K Sweden Cover collection 1920-1950-talen. Försändelser med stämpelkuriosa. Bl.a. korkstämpel använd på frankokuvert där maskinstämpling missat värdestämpeln, rakstämplar STOCKHOLM 2 och MAKULERAS som makulering av frimärken, samt FÖRSÄNDELSEN SKADEAD VID JÄRNVÄGSOLYCKA I RÖRVIK DEN 6.9.1954 på PS-kort (försändelse kortet avser saknas). (7) (Reserve approx. € 49 / $60) 500
Buy Click for photo
(2 photos)
8908K Sweden Cover collection LÖSEN1900-1910-tal. Brev och brevkort, de allra flesta från utlandet, med stämplar, noteringar, samt ett par med frimärken. Somewhat mixed quality. (18) (Reserve approx. € 49 / $60) 500
Buy Click for photo
(3 photos)
8909K Sweden Cover lot. Sex luftpostbrev sända till utlandet under bandmärkesperioden, alla med olika kombinationer. Somewhat mixed quality. (6) (Reserve approx. € 39 / $48) 400
Buy Click for photo 8910K Sweden Cover lot. Eight postcards sent to Austria 1906-1934. With one exception all with different combinations. One with oxidized stamp. (8) (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo
(2 photos)
8911K Sweden Cover collection. Femton postanvisningar med Oscarsfrankeringar, varav fyra olika, sända 1891-1903. (15) (Reserve approx. € 25 / $30) 250
Buy Click for photo
(2 photos)
8912K Sweden Cover lot Radiolicens 1920-1950-tal. Form 548 a med tryckt märke 10 kr stpl GÄVLE 1 TIDN 22.1.29, Form nr 564 två st. med erlagda med märken 10 kr, samt två senare blanketter med erlagd avgift 30 kr. Fine quality. (5) (Reserve approx. € 25 / $30) 250
Buy Click for photo 8913K Sweden Cover collection bågstämplar 1832-1846. Westerås typ 3 och fyra st. Stockholm. (5) (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Buy Click for photo
(4 photos)
8914K Sweden Cover collection Medaljong-bandmärken. Brevkort sända till Nederländerna och alla med olika kombinationer. Somewhat mixed quality. (10) (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Buy Click for photo
(4 photos)
8915K Sweden Cover collection Oscar-bandmärken. Brevkort sända till Nederländerna och alla med olika kombinationer. Bl.a. stpl. BESTELLET, m.m. Somewhat mixed quality. (10) (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Buy Click for photo
(4 photos)
8916K Sweden Cover collection Oscar-bandmärken. Brevkort sända till Schweiz och alla med olika kombinationer. Somewhat mixed quality. (10) (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Buy Click for photo
(6 photos)
8917K Sweden Cover collection Medaljong/Lilla Riksvapnet. Brevkort sända till Nederländerna och alla med olika kombinationer, inkl. flera trevliga. Somewhat mixed quality. (10) (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Buy Click for photo
(5 photos)
8918K Sweden Cover collection bandmärkesperioden. Brevkort sända till Schweiz och alla med olika kombinationer. Bl.a. ändmärke från rulle, med brevmärke etc. Somewhat mixed quality. (10) (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Buy Click for photo
(3 photos)
8919K Sweden Cover collection Medaljong-bandmärken. Brevkort sända till Schweiz och alla med olika kombinationer. Bl.a. trycksakskort med brevmärke, samt ett eftersänt. Somewhat mixed quality. (10) (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Buy Click for photo
(2 photos)
8920K Sweden Cover collection Oscar-bandmärken. Tio brevkort sända till Tyskland och alla med olika kombinationer. Bl.a. med stpl SPEDITION. Somewhat mixed quality. (10) (Reserve approx. € 20 / $24) 200