Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 194 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 194 of 250

Print this list

Buy Click for photo 8861 Sweden Used 1891–1920. Different watermarks, all different for example F 71-74cx, 109cz, 138cz. Mostly good quality F SEK 2.505 (17) (Reserve approx. € 39 / $48) 400
Buy Click for photo 8862 Sweden Used lot 1910–19. Small Oficials with different watermarks. All different. For example Tj 30vm1, 44cx, 45cx, 47cxz, 48cx, 52cx. Mostly good quality F SEK 2.000 (12) (Reserve approx. € 39 / $48) 400
Buy Click for photo 8863 Sweden Used 1920–34. Standing Lion, All different, e.g. F 140Ccx, 141bz, 143Ecxz, 144Acc+Ecx, 145E+Ecx, 146E, 148Acx+cxz. Mostly good quality. F SEK 4.010 (18) (Reserve approx. € 39 / $48) 400
Buy Click for photo 8864K Sweden Used. Stora tjänste t 14, tio st utvalda ex vackra stämplar/nyanser. (Reserve approx. € 39 / $48) 400
Buy Click for photo 8865 Sweden Used 1910-19. Små tjänste med avikande vm, Alla olika, t.ex. F 30vm, 44cx, 45cx, 47cxz, 48cx, 51cx. Mostly good quality. F SEK 2.295 (13) (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo 8866 Sweden Used 1911–19. Lilla Riksvapnet F 71–74cx + 74cxz. Fine quality. F SEK 1.450 (5) (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy 8867K Sweden Used lot Ringtyp–modernt. De flesta olika, inkl. något bättre märken samt en och annan stämpel. Somewhat mixed quality. (200) (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Buy Click for photo
(3 photos)
8868K Sweden Local post lot 1945. Sju st. FDC från Katrineholm, Norrköping (2), Stockholms Post, Södertelje Västerås och Östersund. (7) (Reserve approx. € 25 / $30) 250
Buy Click for photo
(4 photos)
8869K Sweden Charity seals lot 1901-1909. Brevmärken på brevkort varav tre sända till utlandet och två stämpelbundna. (4) (Reserve approx. € 39 / $48) 400
Buy Click for photo
(2 photos)
8870K Sweden Cancellations collection Z-LÄN. Försändelser 1890-1930-tal, inkl. bl.a. pf, rek och ass, varav en framsida. (14) (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo
(2 photos)
8871K Sweden Cancellations collection X-LÄN. Försändelser 1870-1940-tal, inkl. bl.a. pf-brevkort, lösen m.m. (14) (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo
(2 photos)
8872K Sweden Cancellations collection W-LÄN. Försändelser 1880-1920-tal, inkl. bl.a. rek, pf-paket, samt stpl LEKSBODA på brevkort med Medaljong (P: 125:-) (fläckigt). . (16) (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo
(3 photos)
8873K Sweden Cancellations collection R-LÄN. Försändelser 1870-1920-tal, inkl. EGGBY på brevkort 1903. (27) (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo
(2 photos)
8874K Sweden Cancellations collection E-LÄN. Försändelser Oscar-1930-tal, inkl. ett rekbrev REGNA, postanvisningar m.m. (15) (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo
(2 photos)
8875K Sweden Cancellations collection D-LÄN. Försändelser Oscar-1940-tal, inkl. ett svarskort samt ett obeställbart brev med stämplar OKÄND AV BREVBÄRARNE I NYKÖPING samt OKÄND UTAN NÄRMARE ADRESS. (13) (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo
(3 photos)
8876K Sweden Cancellations collection A, B, C-LÄN. Försändelser Oscar-1940-tal, inkl. ett svarskort samt ett luftpostbrev (reva) sänt till Argentina. (26) (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Click for photo 8877 Sweden Cancellations lot färgade stämplar Oscar on stock cards. Bl.a. MARIANNELUND och BERGA. Good quality. (9) (Reserve approx. € 20 / $24) 200 200
Buy Click for photo
(2 photos)
8878K Sweden Cancellations collection I, K-LÄN. Försändelser 1880-1920-tal, inkl. BJERGES på kortbrev 1890. (9) (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Buy Click for photo
(2 photos)
8879K Sweden Cancellations collection B-LÄN. Läsbara-prakt-/LYX-stämplar på Ringtyp, de flesta olika sett ur kombinationen ort/stämpeltyp/märke, inkl. 15 st tn. 14. Bl.a. NYNÄS. Somewhat mixed quality. (94) (Reserve approx. € 150 / $180) 1500
Click for photo
(2 photos)
8880K Sweden Cancellations collection C-LÄN. Läsbara-prakt-/LYX-stämplar på Ringtyp, de flesta olika sett ur kombinationen ort/stämpeltyp/märke, inkl. 14 st tn. 14. Även två tjänstemärken. Somewhat mixed quality. (62) (Reserve approx. € 120 / $140) 1200 1200