Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 185 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 185 of 250

Print this list

Buy Click for photo 8681K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd24 Brevkort 20/25 öre med sammanhängande obegagnat svarskort, sänt från UPPSALA 9.11.22 till Tyskland. Ngt fläckigt. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8682K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd24 Brevkort 20/25 öre svarsdelen sänd från VADSTENA 30.6.36 till LISTA MADRID 3.JUL.36. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8683K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd25 Inrikes kort sammanhängande och använt båda vägarna, plus fem svarskort sända från Norge, Danmark, resp. Tyskland. (6). (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 8684K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd25 Reply part 10 öre, additionally paid with Danish stamp 5 øre, sent from ODENSE 12.NOV.1942 to Malmö. Chemical censor. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 8685K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd25, 139 Reply part 10 öre, additionally pre-paid with 3+3 öre, sent from PENANG 27.JU.1935, Straits Settlements, to Kalmar. Very rae destination. (Reserve approx. € 78 / $96) on cover 800
Buy Click for photo 8686K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd25, 143E Svarskort 10 öre tilläggsfrankerat med 5 öre tn. 13, sänt från STETTIN 8.6.32 till Stockholm. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 8687K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd26 Frågekort sänt till Italien, samt sju svarskort sända från Tyskland, varav ett med tysk frankering. (8). (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 8688K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd26 Svarskort sänt från MILANO CENTRO 18.II.37 till Stockholm.. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
8689K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd27 Brevkort 20+20 öre med sammanhängande obegagnat svarskort, sänt från STOCKHOLM 12 16.6.38 till Sumatra. Ankomststämplat POELAURADJA 16.7.38. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 8690K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd27 Nya Sverige minnet, FDC-användning med kvarsittande svarskort sänt i båda riktningarna till/från USA. Även tre svarskort sända från USA. (4). (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
8691K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd27 Svarskort 20 öre sänt från GOWANDA. N.Y. 21.MAR.1938 till Göteborg. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
8692K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd27 Reply part 20 öre, additionally paid with U.S. stamp 3 c, sent from WORCESTER MASS. 31.MAR.1938, USA, to Stockholm.. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
8693K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd27 Svarskort 20 öre tilläggsfrankerat med kanadensiskt frimärke 3 c, sänt från INVERNESS B.C. 27.JAN.38 till Göteborg. Trots ngt. def. ett trevligt objekt. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8694K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd29 Tre st. svarskort sända från Tyskland till Jönköping resp. Hernösand. (3). (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy 8695K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd33 Reply card 25+25 öre with the reply part still attached (unused), sent by ship mail from Sweden to USA. Cancellations POSTEN ON BOARD M/S STOCKHOLM GÖTEBORG–NEW YORK and arrival pmk NEW YORK 1 N.Y. 14.FEB.1955. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8696K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd34 Frågekort 25 öre tilläggsfrankerat med 40 öre, sänt med luftpost, från STOCKHOLM 1 13.2.61 till Indien. Ankomststämplat ALLAHABAD 17.FEB.1961. Minimalt riss upptill. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 8697K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd34 Svarskort 25 öre som felaktigt tilläggsfrankerats med 1 + 2 Dr (Mi 787, 661), då avsändaren förmodligen inte förstått att det svenska svarskortet förutbetalade svarsportot. Sänt från ATHEN 16.IV.62 till Malmö.. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
8698K Sweden Postal stationery Dubbelt postkort, F pKd36 Dubbelt postkort med sammanhängande delar 30+30 öre, tilläggsfrankerat med 5+5 öre. Sänt båda vägarna, från SOLLENTUNA 1 5.6.68 resp. GÖTEBORG 12.6.68. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8699K Sweden Postal stationery Dubbelt postkort, F pKd38 Postkort med sammanhängande obegagnat svarskort 40+40 öre, sänt underfrankerat från MALMÖ 4 6.5.69 till Tyskland. Lösenstpl T10/70. Returnerat. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8700K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB1 Två kortbrev 5 öre sända underfrankerade. En med noteringar "upphemtadt ur breflåda" och "11 öre" (lösen), och ett loakalt använt eftersänt inrikes, med notering "Lösen 11 öre". (2). (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300