Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 182 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 182 of 250

Print this list

Buy Click for photo 8621K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd8 Fem kort med sammanhängande svar, varav ett sänt till Norge, samt ett tilläggsfrankerat sänt till Nederländerna. (5). (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 8622K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd8 Dubbelt brevkort 5 öre tilläggsfrankerat med 5 öre, med sammanhängande obegagnat svarskort. Sänt från STOCKHOLM 16.8.97 till Schweiz. Ankomststämplat LAUSANNE 13.VIII.97 och eftersänt till FINSHAUTS 20.VIII.97. Vackert objekt. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
8623K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd9 Brevkort 5+5 öre sammanhängande och sänt båda vägarna, från VING 28.10.1887 till Stockholm, och sedan från STOCKHOLM 8.3.88 till Norrmalm. Små riss i kortet, men mycket ovanligt objekt. (Reserve approx. € 59 / $72) on cover 600
Buy Click for photo 8624K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd10 Brevkort med sammanhängande obegagnat svarskort 5+5 öre, där "BREFKORT" strykits och ersatts med TRYCKSAKER. Sänt från STOCKHOLM 7.1.03 till Finland. Ankomststämplat ÅBO TURKU 13.1.03. Mycket intressant användning. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 8625K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd10 Brevkort 5 öre med sammanhängande oanvänt svarskort tilläggsfrankerat med 5 öre, sänt från FALUN LBR 9.8.1901. Transit TRELLEBORG-SASSNITZ 141B 10.8.01 och ankomststämplat ZÜRICH 11.VIII.01. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 8626K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd10 Postcard 5+5 öre with the reply part still attached, sent locally within STOCKHOLM 5.TUR 28.12.1900. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8627K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd10 Brevkort 5 öre med sammanhängande obegagnat svarskort, sänt från PKXP No 20A 8.9.1901 till LULEÅ 11.9.1901. Eftersänt till STOCKHOLM 13.9.01. Svagt veck. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8628K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd11 Reply part 5 öre sent from KJØBENHAVN 14.10.13, Denmark, to Grenna. Superb. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 8629K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd12 Sju st. kort sammanhängande med svarskorten, med datumsiffror 106, 107, 208, 610 (2) och 709 (2). (7). (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 8630K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd12 Originating part 5 öre, dated "Helsingborg den 30-4, 1910", sent isufficiently prepaid from PLK 131 1.5.1910 to Finland. Swedish cancellation T and Finnish arrival pmk HELSINGFORS HELSINKI 5.V.10. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 8631K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd12 Brevkort 5 öre med sammanhängande obegagnat svarskort, sänt från ÅNGE 19.12.08 till Härnösand. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8632K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd13 Svarskort 10 öre sänt från Bulgarien till Sjögestad. Stämplar SOPHIA 6.IIII.98 och SASSNITZ TRELLEBORG B 22.4.98. Bulgarien är en mycket ovanlig destination, och troligen UNIK för svarskort. Meddelandet är skrivet på esperanto. (Reserve approx. € 200 / $240) on cover 2000
Buy Click for photo
(2 photos)
8633K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd13 Dubbelt brevkort 10+10 öre sammanhängande och sänt båda vägarna, från SUNDSVALL 24.3.1902 till LÜNEBURG 26.3.02, samt från LÜNEBURG 3.4.02 till SUNDSVALL 6.4.02. Transit TRELLEBORG -SASSNITZ 26.3.02 resp. PKXP No 2B UTR U 4.4.1902. Liten reva nedtill i svarskortet. Vackert och mycket ovanligt. (Reserve approx. € 150 / $180) on cover 1500
Buy Click for photo 8634K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd13 Brevkort 10 öre sänt från STOCKHOLM 19.2.96 till Royal Niger Company. Transit L 22.FE.1896. Mycket ovanlig destination, för vilken detta rör sig om ett unikt porto, enl. uppgift. (Reserve approx. € 150 / $180) on cover 1500
Buy Click for photo 8635K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd13 Åtta frågekort sända till Finland, England, Tyskland resp. Schweiz. Bl.a. med stpl CARTES POSTALES. (8). (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 8636K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd13 Brevkort med sammanhängande obegagnat svarskort 10+10 öre, sänt till Schweiz. Endast makulerat med utländska stämplar FRA SVERIGE, KJØBENHAVN 26.9.00 och CHAUX-DE-FOUNDS EXP. LETTR. 23.IX.00. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 8637K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd13 Ett svarskort använt som frågekort till Italien, ett svarskort från Tyskland, samt två sammanhängande kort sända till Nederländerna resp. Tyskland. (4). (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 8638K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd13 Svarskort 10 öre sänt från Tyskland till Norrköping. LYX-stämplat LEIPZIG 27.7.07. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
8639K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd13 Brevkort 10 öre svarsdelen sänd från BRESLAU 21.3.96 till STOCKHOLM K.E. 23.3.1896. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 8640K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd13 Svarskort 10 öre sänt från USA till Uppsala. Stämplat SAN FRANSCISCO. CAL. 27.MAR.14. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200