Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 174 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 174 of 250

Print this list

Buy Click for photo 8461K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 54 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 10 öre motsvarande brevkortsporto, då valörstämpeln ej tillgodoräknats. Stämplat PKXP No 8B 5.7.1898, sänt till England. LYX-stämplat TRELLEBORG-SASSNITZ B 6.7.1898. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 8462K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 54 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 10 öre motsvarande brevkortsporto, då valörstämpeln ej tillgodoräknats. LYX-stämplat PKXP No 1B 28.1.1899, sänt till Belgien. Stämplar TRELLEBORG-SASSNITZ A 29.1.99 och VERVIERS (STATION) 30.JANV.1899. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 8463K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 54 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 10 öre motsvarande brevkortsporto, då valörstämpeln ej tillgodoräknats. Sänt från STOCKHOLM 11.1.99 till Tyskland. Ankomststämplat LIPPSTADT 13.1.99. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 8464K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 54 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 10 öre motsvarande brevkortsporto, då valörstämpeln ej tillgodoräknats. Sänt till Tyskland. Stämplar MALMÖ 23.10.97 och HAMBURG 25.10.97. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 8465K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 54 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 10 öre motsvarande brevkortsporto, då valörstämpeln ej tillgodoräknats. Sänt från STOCKHOLM 4.10.97 till Tyskland. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 8466K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 54 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 10 öre motsvarande brevkortsporto, då valörstämpeln ej tillgodoräknats. Sänt till Finland. Stämplar STOCKHOLM UTSTÄLLNINGEN 1.10.1897 och ÅBO TURKU 3.X.97. Vackert objekt. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 8467K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 55 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Tolkningen av detta förbud kunde tolkas på olika sätt, varav detta fall tycks vara den allra mest ovanliga, att kortet taxerats som brev och att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Finland. Stämplar STOCKHOLM 1.10.97, HELSINGFORS HELSINKI 3.X.97 och NIKOLAISTAD 4.X.97. (Reserve approx. € 78 / $96) on cover 800
Buy Click for photo 8468K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 56 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Helt korrekt tilläggsfrankerat med 20 öre motsvarande brevporto, då valörstämpeln ej tillgodoräknats. Sänt från STOCKHOLM 24.9.1897 till Tyskland. Stämplar TRELLEBORG-SASSNITZ B 25.9.97 och LEIPZIG GOHLIS 26.9.97. Använd sjätte dagen efter utgivningen. (Reserve approx. € 98 / $120) on cover 1000
Buy Click for photo 8469K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 56 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Reglementsenligt tilläggsfrankerad för brevporto med 20 öre, helt korrekt då valörstämpeln ej tillgodoräknats. Sänt från MALMÖ 7.2.00 till Tyskland. (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700
Buy Click for photo 8470K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 61, 64 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre, tilläggsfrankerat med 1+4 öre, sänt från STOCKHOLM 5 15.12.10 till Tyskland. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8471K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 61-64 Fem utrikes använda kort tilläggsfrankerade med 5 öre i form av kombinationer av Tvåfärgad siffertyp, sända till Belgien, Finland, Frankrike, Schweiz och Tyskland 1897–1899. Bl.a. ett FDC-använt kort. (5). (Reserve approx. € 78 / $96) on cover 800
Buy Click for photo 8472K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 62, 63 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Finland, landvägen. Stämplar UMEÅ 4.9.1898, HAPARANDA 7.9.1898, TORNEÅ 7.IX.98 och ULEÅBORG 8.IX.98. Dekorativt objekt. (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700
Buy Click for photo 8473K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe10 Brevkort 5 öre, LYX-stämplat TIDAHOLM 25.1.1900, sänt till Danmark. Ankomststämplat KJØBENHAVN 26.1.00. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8474K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe10 Brevkort 5 öre sänt från PKXP No 8B 18.6.1902 till STOCKHOLM 2.TUR 19.6.02. Eftersänt med "ångf. Prins Gustaf". Trevligt objekt. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8475K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe10, 52 Brevkort 5 öre tilläggsfrankerat med 5 öre, stämplat PKXP No 26A 9.6.1898 till Grekland. Transit TRELLEBORG-SASSNITZ 10.6.1898. Ovanlig destination, R4 (4–10 kända försändelser) enl. Facit. Ex. Göta 1993. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 8476K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe10-12 Sex brevkort 5 öre tilläggsfrankerade med 5 öre, alla sända till utlandet, varav 3xbKe10, 1x11 och 2x12. (6). (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8477K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe11 Brevkort 5 öre sänt från GÖTEBORG 21.1.05 till Norge, där det eftersänts ett flertal gånger. Stämplar KRAGEBØ 23.1.05, BREVIG 27.1.05 och ØDEGAARDENS VERK 27.1.05. Trevligt objekt. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 8478K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe11 Brevkort 5 öre sänt från UPSALA LBR 8.7.1903 till Vasa, som sökts i ROSERSBERG 8.7.1903 och SÖDERTELJE 13.7.1903, innan kortet eftersänts underfrankerat till Vasa, Finland. Lösenstpl T och notering 6¼. Ankomststämplar ÅBO TURKU 14.VII.03 och NIKOLAISTAD 15.VII.03. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8479K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe12 Brevkort 5 öre med datumsiffra 509, sänt underfrankerat till Tyskland. Stämplar PKXP No 82A 6.3.1911, T12½ och PORTO. Lösennotering "10". (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 8480K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe12 Brevkort 5 öre, med datumsiffra 1108, stämplat PKXP No 81B 3.6.1909, sänt underfrankerat till Frankrike. Ankomststämplat 5.6.09. Lösenstämpel T12½ och erlagd lösen med 5+10 c, varav ett märke med nötta tänder till följd av placeringen. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150