Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 173 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 173 of 250

Print this list

Buy Click for photo 8441K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 Jubileumskort 5 öre 1897 tilläggsfrankerat med 5 öre Oscar, sänt från TIDAHOLM 18.9.1897 till Frankrike. Lösenbelagt pga av att denna jubileumskort inte var tillåten i den internationella postutväxlingen. T-stämpel samt lösennotering "18¾" (centimes". Trevligt objekt. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 8442K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 10 öre motsvarande brevkortsporto, då valörstämpeln ej tillgodoräknats. Sänt till Tyskland. Stämplar PKXP No 17A 10.10.1897 och ERFURT 12.10.97. (Reserve approx. € 34 / $42) on cover 350
Buy Click for photo 8443K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak (hörnveck) var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Schweiz. Stämplar MALMÖ–YSTAD 15.3.1898, TRELLEBORG–SASSNITZ A 15.3.98 och ankomststämplat 17.III.98. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 8444K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Belgien. Stämplar STOCKHOLM 28.5.02 och BRUXELLES 30.MAY.02. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 8445K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Finland. Stämplar MALMÖ 4.11.97 och NIKOLAISTAD 9.XI.97. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 8446K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Nederländerna. Stämplar PKXP No 34B 15.9.1898 och transit TRELLEBORG-SASSNITZ B 16.9.98. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 8447K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Schweiz. Stämplar ENKÖPING 29.10.1897 och ankomststämplat BERN BRF. DISTR. 1.XI.97. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 8448K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Nederländerna. Stämplar STOCKHOLM 12.11.1906 och ZIERIKZEE 14.NOV.06. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8449K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Tyskland. Stämplar HUDIKSVALL 5.2.99, TRELLEBORG-SASSNITZ 7.2.99 och FREIBURG 8.2.99. Små hålstick. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8450K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Schweiz. Stämplar NORRKÖPING 31.5.99, TRELLEBORG-SASSNITZ 1-6-99 och BURGDORF BAHNHOF 2.VI.99. Liten nötning på kortet. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8451K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Finland. Stämplar STOCKHOLM 1 26.7.03 och HELSINGFORS HELSINKI 28.VII.03. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8452K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till England och eftersänt till Frankrike. Stämplar STOCKHOLM 1 4.10.03, LONDON W.C. 10.OC.03 och 13.OC.03. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8453K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Rheinland. Stämplar KARLSKRONA 8.3.1903, TRELLEBORG–SASSNITZ 142A 9.3.03 och BOISHEIM 13.3.03. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Click for photo 8454K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Nederländerna. Stämplar STOCKHOLM 27.12.1901 och ankomststämplat HELDER 29.DEC.01. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150 150
Buy Click for photo 8455K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52, 54 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Reglementsenligt tilläggsfrankerad för brevporto 20 öre, med 2×5+10 öre, helt korrekt då valörstämpeln ej tillgodoräknats. Sänt till Tyskland. Stämplar STOCKHOLM 5.10.97 och BERLIN 7.10.97. 10 öre mindre def. Svårt objekt. (Reserve approx. € 78 / $96) on cover 800
Buy Click for photo 8456K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52, 62, 63 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 2+3+5 öre motsvarande brevkortsporto, då valörstämpeln ej tillgodoräknats. Sänt från NORRKÖPING 15.10.97 till Tyskland. Stämplar TRELLEBORG-SASSNITZ A 16.10.97 och LEISNIG 17.10.97. Dekorativt objekt. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 8457K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 54 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Reglementsenligt tilläggsfrankerad för brevporto 20 öre, med 2×10 öre, helt korrekt då valörstämpeln ej tillgodoräknats. Sänt till Frankrike. Stämplar UPSALA 19.9.1897, TRELLEBORG-SASSNITZ 20.9.97 och PARIS 22.SEPT.97. Synnerligen vackert LYX-objekt. (Reserve approx. € 98 / $120) on cover 1000
Click for photo 8458K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 54 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Reglementsenligt tilläggsfrankerad med 10 öre för brevporto, helt korrekt då valörstämpeln ej tillgodoräknats. Sänt till Danmark på utgivningsdagen. Stämplar GÖTEBORG-FILIAL 18.9.1897 och KJØBENHAVN K 19.9.1897. Ovanligt och mycket vackert objekt. (Reserve approx. € 78 / $96) on cover 800 800
Buy Click for photo 8459K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 54 Tre utrikes använda kort tilläggsfrankerade med 10 öre Oscar II, sända till Frankrike resp. Tyskland 1897–1902. (3). (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700
Buy Click for photo 8460K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 54 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Reglementsenligt tilläggsfrankerad för brevporto 20 öre, med 2x10 öre, helt korrekt då valörstämpeln ej tillgodoräknats. Sänt till Tyskland. Stämplar UPSALA 5.11.97 och DÜSSELDORF 7.11.97. (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700