Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 171 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 171 of 250

Print this list

Buy Click for photo 8401K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe6 Brevkort 6 öre, fem ex. sända till Danmark 1880-1884, samtliga endast makulerade med utländska stämplar FRA SVERIGE och K.OMB. (5). (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 8402K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe6 Vackert brevkort 6 öre, sänt från STOCKHOLM 21.1.1885 till Norge, via PKXP No 19 21.1.1885. Intressant då portot till Norge hade sänkts till 5 öre sedan 1.1.1885 medans portot till Danmark fortfarande var 6 öre fram till 31.3.1885. Litet nålstick. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 8403K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe6 Postcard 6 öre sent from FORSERUM 5.9.1884 to Denmark. Transit PKXP No 2B UTR N 6.9.1884 and arrival K.OMB.3 6.9.84. Danish label regarding undeliverable (insufficiently stated address). (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8404K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe6 Brevkort 6 öre sänt underfrankerat från ÖSTERSUND 30.7.1883 till Wasa, Finland. Lösenstämpel T och notering "Lösen 5 penni". (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8405K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7 Brevkort 5 öre sänt från STOCKHOLM 2.4.00 till Danmark. Stämplar KJERTEMINDE 1.POST 4.4, ODENSE 5.4.00, KJERTEMINDE 5.4.00, STOCKHOLM 7.4.00, STOCKHOLM 4.TUR 7.4.00 och RETUR. Etikett om obeställbarhet "Nægtet Modtagelse. refusé.". Trevligt objekt. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo
(2 photos)
8406K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7 Intressant brevkort 5 öre sänt utan adress, stämplat STOCKHOLM 3.TUR 21.3.1890 och OBESTÄLLBART. På baksidan noteringar om att avsändaren ej är känd i 7:e resp. 8:e distriktet. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 8407K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7 Brevkort 5 öre sänt från JÄRBO 14.7.1895 till TORÖ 10.9.1895, och sedan eftersänt ett flertal gånger. Stämplar KARLBERG 11.9.1895, OCKELBO 12.9.1895, OSLÄTTFORS 12.9.1895 och STOCKHOLM 11.9.95. Trevligt objekt. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 8408K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7 Brevkort 5 öre sänt från UMEÅ 2.9.1893 till STOCKHOLM 6.TUR 4.9.1893 och STOCKHOLM K.E. 3.11.1893. Även stämplar OBESTÄLLBART och RETUR. Kortet med ett par lätta hörnveck, samt minimal pappersförlust. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 8409K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7 Brevkort 5 öre sänt underfrankerat från UPSALA 30.9.1885 till Tyskland. Lösenstämpel och lösennotering "10" (pf). Transit PKXP No 2B UTR N 1.10.1885. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8410K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7 Brevkort 5 öre sänt underfrankerat från STOCKHOLM 1.6.95 till Finland. T-stämpel och lösennoteringar "6¼ cts", "13 pi" och "Lösen 13 pi.". (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8411K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7 Brevkort 5 öre sänt lokalt och stämplat STOCKHOLM 2.TUR 22.2.1891 samt OBESTÄLLBART. Litet riss i kortet. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8412K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7, 42 Brevkort 5 öre tilläggsfrankerat med 4 öre, sänt underfrankerat utan att lösenbeläggas till Tyskland. Stämplar PKXP No 34A 25.11.1887 och NÜRNBERG 28.11.87. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 8413K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7, 43 Brevkort 5 öre stämplat 8.8.1888 (!), och sedan tilläggsfrankerat med 5 öre Ringtyp två dagar senare för att komma upp i korrekt utlandsporto. Sänt till Finland med ankomststämplar ÅBO 12.8.88 och BRAHESTAD 14.8.88. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 8414K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7, 43 Brevkort 5 öre tilläggsfrankerat med 5 öre, sänt från STOCKHOLM 8.7.90 till Tyskland. Transit PKXP No 2A UTR N 9.7.1890. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 8415K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7, 43 Brevkort 5 öre tilläggsfrankerat med 5 öre, sänt från STOCKHOLM 11.2.90 till England. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 8416K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7, 52 Postcard 5 öre additionally prepaid with 5 öre, sent from STOCKHOLM 16.1.97 to Austria.. (Reserve approx. € 10 / $12) on cover 100
Buy Click for photo 8417K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe8 Brevkort 5/6 öre sänt från MALMÖ 2.POST 15.11.1885 till Danmark. Ankomststämplat K.OMB.1 16.11.1885. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
8418K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe8, 30 Brevkort 5/6 öre tilläggsfrankerat med 5 öre, stämplat PKXP No 84 5.9.1885, sänt till Tyskland. Ankomststämplat DRESDEN 7.9.85. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 8419K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe8, 30 Brevkort 5/6 öre tilläggsfrankerat med 5 öre, stämplat MALMÖ 3.POST 7.11.1885 och sänt till Frankrike. Ankomststämplat bl.a. PARIS ETRANGER 10.NOV.85. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 8420K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe8, 30 Brevkort 5/6 öre tilläggsfrankerat med 5 öre, stämplat PKXP No 34 6.2.1886 till Tyskland. Transit PKXP No 2B UTR N 7.2.1886 och ankomststämplat 8.2. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250