Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 166 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 166 of 250

Print this list

Buy Click for photo 8301 Sweden F 82. MALMÖ 17.6.08. LYX-stämpel på danskt par 15 øre. (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Buy Click for photo 8302 Sweden F 31. STOCKHOLM 8.9.95. Par 25 penni. (Reserve approx. € 15 / $18) 150
Buy Click for photo 8303K Sweden F 77. STOCKHOLM 1 11.8.35 5×5 S, varav ett fyrblock, på vackert brevklipp med bredvidstämpel FRÅN LETTLAND. Postal: 2000:- (Reserve approx. € 69 / $84) 700
Buy Click for photo 8304K Sweden F bKe12/1108.Trevligt brevkort 5 öre som sänts från STOCKHOLM 16 RÖDBODT LBR 20.4.09 till KIRUNA 19.5.1909. Kortet var i själva verket adresserat till Kinna, en förväxling som tydligen inte var ovanligare än att postkoret i Kiruna ansåg sig tillverka en stämpel KINNA, som slagits i lila färg. (Reserve approx. € 15 / $18) 150
Buy Click for photo 8305 Sweden F Tj19.WÄRDE, LYX-stämpel. (Reserve approx. € 15 / $18) 150
Buy Click for photo 8306K Sweden OFULLSTÄNDIG ADRESS ADRESSE INSUFFISANTE tillsammans med posttjänstemannens signatur på obeställbart brevkort frankerat 1½ d sänt från LIVERPOOL 25.MAY.1928. Eftersänt från STOCKHOLM 1 ANK FACK 28.5.28 till Göteborg. (Reserve approx. € 15 / $18) 150
Buy Click for photo 8307 Sweden F 20. WÄRDE. LYX-centrerat ex. (Reserve approx. € 15 / $18) 150
Buy Click for photo
(2 photos)
8308K Sweden , 1892 Tvåfärgad Siffertyp 1-4 öre SET vm krona (4) på tidigt vykort (Trollhättan) sänt från PKXP No 43A 11.6.1897 till Danmark. Ankomststämplat K.OMB.2. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Click for photo 8309P Sweden Franking label, F EA Brev med 10 etiketter i olika valörer, avsänt från Sveriges första automatpostkontor, Göteborg 11 20.01.92. Ex. Ingmar Spykman. (Reserve approx. € 10 / $12) on cover 100 100
Buy Click for photo 8310K Sweden Semi-official Air mail, Vykort frankerat med 5 öre GV och med Sveriges första Flgpost-märke. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 8311K Sweden Bazaar post, Brevkort (ngt smutsigt) stämplat Q & T BAZAR I MELLANSEL 09.10.1.1904. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8312K Sweden Censor covers, F 366B, kB34 Censor cancellation MILITARY CENSORSHIP CIVIL MAILS 2956, on letter card 20 öre, additionally prepaid with 20 öre. Sent from PKP 140 6.3.47, by air mail to Austria. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
8313K Sweden Crash-post, F 131 1912 King George V wmk Simple Cypher 2½ d cobalt-blue on cover sent from BURY 11.FE.16, Great Britain, to Sweden. Boxed cancellations SKADAD VID ELDSVÅDA OMBORD Å ÅNGAREN "NEWTON" I SUNDERLAND DEN 14 FEBRUARI 1916 (Damaged in fire on board the steamer "Newton" in Sunderland at 14 February 1916). Arrival cds TROLLHÄTTAN 26.2.16. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Click for photo 8314K Sweden FDC, F 246-57 20-2-1936, Postverket 300 år 5-15 öre (4) på rek luftpostkort stämplat STOCKHOLM 1 POSTVERKET 300 ÅR 20.2.1936, sänt till Tyskland. Transit NÜRNBERG-FLUGHAFEN 25.3.36 och ankomststämplat NEUENMARKT 26.FEB.36.. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250 250
Buy Click for photo 8315K Sweden FDC, F 255 20-2-1936 Postverket 300 år 50 öre grå på FDC-rekbrev sänt från STOCKHOLM 1 till Norge. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 8316K Sweden FDC, F 269A, C 22-3-1939, Gustaf V right profile type I, 2x10 öre 2-sid. and 4x10 öre 4-sid. in block of four. Registered cash on delivery cover sent from STOCKHOLM to Luleå. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8317K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk1 Typ III ngt beskuren och med saknad övre bakfilk, samt typ IV. Båda sända från LULEÅ 1874-1877 till Bollsta. (2). (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
8318K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk1 Frankokuvert 12 öre stämplat PKXP No 34 25.8.1877, sänt till Christiania, Norge. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 8319K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk1 Frankokuvert 12 öre sänt från UPSALA 2.10.1873 till Qvillinge. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 8320K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk1-3, 5 Fem vackra inrikes frankokuvert 1879-1890, bl.a. stämplade WIREDA och ÖRTOFTA, samt ett använt till Danmark och ankomststämplat HELSINGØR POST 23.6. (6). (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300