Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 16 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 16 of 250

Print this list

Buy Click for photo 5301K Sweden Utlandsanknytning. Great Britain. Brev sänt från STOCKHOLM 4.12.1846 till London. Notering "fr. Hborg". Stämplar KS&NPC HAMBURG 11.DEC.46 och ankomststämplat 16.DEC. (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Buy Click for photo 5302K Sweden Utlandsanknytning. Great Britain. Brev med notering "bet. Ystad", sänt från STOCKHOLM 25.5.1847 till London. Transitstämpel KSNPC I STRALSUND D. 29.MAI (P: + 1500:-). (Reserve approx. € 69 / $84) 700
Buy Click for photo 5303K Sweden Utlandsanknytning. Great Britain. Brev daterat "Stockholm 16th Sept 1847", sänt med agent till Thurn and Taxis postkontor i Hamburg, enl. notering "Forwarded by Ber. Roosen Hamburg the 24th Sept 47". Brevet har sedan sänts som skeppsbrev till London, där "8" (d) har utgått för mottagaren att betala. (Reserve approx. € 69 / $84) 700
Buy Click for photo 5304K Sweden Utlandsanknytning. Great Britain. Delbetalt brev daterat "Gothenburg 16 Decbr 1848", "Öfver Danmark", och via HAMBURG DEC 1848, till London. Notering "franco tout" har ändrats till "franco Hamburg". Ankomststämplat AR 30.DE.1848. (Reserve approx. € 49 / $60) 500
Buy Click for photo 5305K Sweden Utlandsanknytning. Great Britain. Brev sänt från GÖTHEBORG 5.4.1849 till London. Notering "fr Hamburg", och transitstämplat HAMBURG 10.APR. Ankomststämplat 13.AP.1849. (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Click for photo 5306 Sweden Utlandsanknytning. Great Britain. Förbetalt brev till London (3/4 lod) från GEFLE 16.8.1849 via Stralsund-Ostende. Röd "PAID 26 AU 1849". (Reserve approx. € 20 / $24) 200 200
Buy Click for photo 5307K Sweden Utlandsanknytning. Great Britain. Inkommande obetalt brevomslag sänt från HULL 8.AP.1854 till Uddevalla. Lösennotering "36 sk". Stämplar bl.a. KS&NPA HAMBURG 12.4.1854, 3½ GROSCHEN och LUND 11.4.1854. (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Buy Click for photo 5308K Sweden Utlandsanknytning. Great Britain. Obetalt brevomslag sänt från STOCKHOLM 20.8.1863 till LONDON EH 26.AU.63, via HAMBURG KSPA(D) 24.8.1863, HAMBURG 24.8.63 och Belgien. Ovanligare avräkningsstämpel 8½ (Sgr). (Reserve approx. € 39 / $48) 400
Buy Click for photo 5309K Sweden Utlandsanknytning. Great Britain. Inkommande obetalt brevomslag sänt från NEWCASTLE 25.JY.64 till Stockholm, "via Ostende". Lösenstämpel 108 (P: +300:-). Övriga stämplar LONDON N 26.JY.64, HAMBURG 28/7.64, HAMBURG KSPA(D) 28.7.1864 samt STOCKHOLM 6.TUR 30.7. (Reserve approx. € 25 / $30) 250
Buy Click for photo 5310K Sweden Utlandsanknytning. Great Britain. Obetalt brev med notering "Via Hull, if too late via Denmark", sänt från LIVERPOOL 25.JU.69, via HULL 26.JU.69 och GÖTEBORG 28.6.69, till Uddevalla. Lösennotering "60" (öre). (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo 5311K Sweden Utlandsanknytning. Holstein. Obetalt brev sänt från STOCKHOLM 11.3.1842 till Kiel, "via Elseneur". Lösennotering "10". (Reserve approx. € 49 / $60) 500
Buy Click for photo 5312K Sweden Utlandsanknytning. Holstein. Obetalt brev sänt från STOCKHOLM 11.4.1845 till Rendsburg. (Reserve approx. € 49 / $60) 500
Buy Click for photo 5313K Sweden Utlandsanknytning. Netherlands. Intressant brevomslag med notering "franco Helsingör", sänt till Hauge. Daterat i blyerts "1686", karterat "1", samt med avgiftsnotering "VII" i rödkrita. De övriga kända breven från 1600-talet till Nederländerna har samtliga poststämplar, varför detta troligen rör sig om den tidigaste kända försändelsen till denna destination, sänt innan B-/F-stämplarnas införande. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. (Reserve approx. € 250 / $300) 2500
Buy Click for photo 5314K Sweden Utlandsanknytning. Netherlands. Inkommande brev daterat "Rotterdam den 21de Juli 1855", sänt till Uddevalla, via KS&NPA HAMBURG 24.7.1855. (Reserve approx. € 69 / $84) 700
Buy Click for photo 5315K Sweden Utlandsanknytning. Netherlands. Obetalt brev sänt från STOCKHOLM 11.10.1865 till AMSTERDAM 15.10.65. Stämplar 3¼ a.P. och LÜBECK LAUENBURG 14.10. (Reserve approx. € 49 / $60) 500
Buy Click for photo 5316K Sweden Utlandsanknytning. Russia. Inkommande obetalt brevkuvert (riss), sänt från ODESSA, via STOCKHOLM 11.SEP.62, till Uppsala. Lösennotering "144 öre". (Reserve approx. € 39 / $48) 400
Click for photo 5317K Sweden Utlandsanknytning. Russia. Inkommande brev daterat "St. Petersburg d. 18/30 Apr. 1866", sänt till STOCKHOLM 1.TUR 8.5. Stämplar bl.a. AUS RUSSLAND FRANCO, KÖNIGSBERG PR. BROMBERG 2.5., LÜBECK ST.P.A. 3.5, med flera. Praktobjekt. (Reserve approx. € 69 / $84) 700 700
Click for photo 5318K Sweden Utlandsanknytning. Spain. Inkommande obetalt brevomslag sänt från BARCELONA 25.JUL.63 till STOCKHOLM 1.TUR 2.8. Övriga stämplar ESPANA LA JUNQUERA 23.JUL.63, PARIS A QUIEVRAIN 27.JUIL.63 och HAMBURG KSPA(D) 29.7.1863. Lösenstämpel 72. (Reserve approx. € 69 / $84) 700 700
Buy Click for photo
(2 photos)
5319K Sweden Prephilately collection fyrkantstämplar 1839-1854. I princip alla olika, varav flera vackra. (13) (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Click for photo
(2 photos)
5320K Sweden Prephilately lot rectangular pmk´s. CARLSTAD type 7, LIDKÖPING type 1, LINKÖPING, UMEÅ type 1 (front) and ÖSTERSUND. One with notation "Högst angeläget". P: 525:-. Somewhat mixed quality (5) (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300 410