Quick selection – International auction 358:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6253 lots found, showing page 157 of 313

Print this list

After auction sales International auction 358 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6253 lots found, showing page 157 of 313

Print this list

Buy Click for photo 6121K Sweden Facit 178A, 146A cover, 10+15 öre på luftpostbrev sänt från STOCKHOLM 20.8.37 till Estland. Ngt slarvigt öppnat. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 6122K Sweden Facit 178A, 231 cover, 10+2x15 öre på luftpostbrev sänt från STOCKHOLM 7.10.37 till Tyskland. Korrekt porto 30 öre + luftpost 10 öre. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 6123K Sweden Facit 178A, 231, 232 cover, 10+15+50 öre på rek luftpostbrev sänt till Norge. Stämplar STOCKHOLM-OSLO FÖRSTA POSTFLYG 21.6.37, OSLO 21.VI.37, RETOUR, m.fl. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
6124K Sweden Facit 179 cover, 20 öre on insufficiently prepaid postcard sent from HÄLSINGBORG 28.6.21 to Italy. Postage due cancellations T and T12½ and paid with 5+10 c. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 6125K Sweden Facit 179, 144A cover, 10+3×20 öre på dekorativt lokalt expressbrev med dubbelt porto sänt inom STOCKHOLM 14.10.22. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
6126K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 20 öre on nice esperanto postcard sent from SVENNESTAD 4.2.1923 to Zagreb, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (Yugoslavia). Very scarce destination, OK (unknown destination, listed as Croatia) according to Facit. (Reserve approx. € 77 / $90) on cover 800
Buy Click for photo
(2 photos)
6127K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 20 öre on picture postcard sent insufficiently prepaid during the short 25 öre postage period, from MALMÖ 1 30.3.22 to USA. Swedish postage due cancellation T30C (minimum due amount = 24 öre).. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
6128K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 20 öre (veck) på underfrankerat brevkort sänt från JÖNKÖPING 1 30.11.21 till Tyskland, via TRELLEBORG-SASSNITZ 141B. Lösenstämplar T12½ och PORTO. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 6129K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 20 öre på trevligt reklamkuvert sänt från STOCKHOLM 1 18.8.22 till Svartråhed. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
6130K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 20 öre violett, tvåsid tn på underfankerat vykort (Båstad), sänt från BÅSTAD LBR 4.7.1921 till Frankrike. Lösenstämpel T12½ och lösenbelagt med 5+10 c makulerade ST. CAST 5.7.21. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 6131K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 20 öre som lösen på inkommande adresskort till paket sänt från KONGSVINGER 22.XII.21, frankerat med 2x15+60 öre, sänt till LEKVATTNET 29.12.1921, via CHARLOTTENBERG 23.12.1921. Lösenetikett 20 öre, samt stämpel rörande tullavgift 53 öre. Trots blankett med missfärgning, ett trevligt objekt. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
6132K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 20 öre på underfrankerat brevkort daterat "Högboda" sänt till England. Lösenbelagt med ½+1 p LONDON S.W. 11.JY.21. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
6133K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 20 öre på underfrankerat på vykort (Kungl. Slottet) sänt från STOCKHOLM 1 15.7.22 till Frankrike. Lösenstämpel T30c och lösenmärke 30 c som ej makulerats. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 6134K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 3x20 öre på pf-brevkort sänt från HÄLSINGBORG 1 5.1.22 till Sala. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
6135K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 2x20 öre on cover sent from GÖTEBORG 24.1.22 to Philippines, and then forwarded several times One stamp defective, but still an interesting item to a scarce destination. (Reserve approx. € 10 / $11) on cover 100
Buy Click for photo 6136K Sweden Facit 179A, 144A cover, 10+3x20 öre som ovanlig kombination av det eftersökta rekportot 70 öre, sänt från STOCKHOLM 5.9.21 till Tyskland. Ankomststämplat LEIPZIG 7.9.21. (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo 6137K Sweden Facit 179A, 144A cover, 10+3x20 öre on beautiful special delivery cover sent from NORRKÖPING 1.3.22 to Gothenburg. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
6138K Sweden Facit 179A, 79 cover, 5+20 öre, mixed franking, on postcard sent from PLK 272B 26.9.1921 to Great Britain. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 6139K Sweden Facit 179Abz or Scott 170 cover, 20 öre ulmarish violet with watermark KPV on cover sent to BORÅS 1.TUR 15.9.21. Very scarce variety on cover. (Reserve approx. € 96 / $110) on cover 1000
Buy Click for photo
(2 photos)
6140K Sweden Facit 179C or Scott 170 cover, 20 öre 4-sid. on two postcards, of which one single franking, and one additionally franked with 5 öre. Both sent to Germany 1922. (2). (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150