Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 148 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 148 of 250

Print this list

Buy Click for photo 7941K Sweden Facit 317 cover, 3 kr som singelfrankering på Kvitto. Erlagt belopp, Bl 2001.01 (Jan 69), avgift rörande lösenbelopp. Stämplat HÄLSINGBORG 1 19.12.70. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7942K Sweden Facit 318A or Scott 290 cover, 2×5 öre on picture postcard sänt from GÖTEBORG LBR 25.10.39 to Estonia. Arrival cds TALLINN 2.XI.39. Cancellation POSTKASTIST MUUDETUD AADRESSIGA. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
7943K Sweden Facit 318BC or Scott 290 cover, 1939 Per Henrik Ling 5 öre green, pair 3+4. Postcard sent from MELLÖSA 9.12.39 to Vibyholm. F 350 (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Click for photo 7944 Sweden Facit 318BC/CB or Scott 290 mint never hinged, 1939 Per Henrik Ling 5 öre grön, par 3+4 och 4+3. Breda marginaler. 3 par av varje. F 2400 (Reserve approx. € 49 / $60) mint never hinged 500 500
Buy Click for photo 7945K Sweden Facit 318CB or Scott 290 cover, 1939 Per Henrik Ling 5 öre green, pair 4+3. Postcard sent from ÄNGELHOLM LBR 10.5.40 to Tureberg. F 350 (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7946 Sweden Facit 319 used, 1939 Per Henrik Ling 25 öre brun. LYX-stämplat HÄLLBYBRUNN 21.5.40. (Reserve approx. € 15 / $18) used 150
Buy Click for photo 7947 Sweden Facit 320B used, 1939 Berzelius tresidig. 28 stycken. F 4900 (Reserve approx. € 29 / $36) used 300
Buy Click for photo 7948 Sweden Facit 320BC or Scott 293 mint never hinged, 1939 Berzelius 10 öre violett, par 3+4. Bred marginal. F 1700 (Reserve approx. € 29 / $36) mint never hinged 300
Buy Click for photo 7949 Sweden Facit 320BC or Scott 293 mint never hinged, 1939 Berzelius 10 öre violett, par 3+4. F 1700 (Reserve approx. € 20 / $24) mint never hinged 200
Buy 7950 Sweden Facit 320BC/CB or Scott 293 mint never hinged, 1939 Berzelius 10 öre violett, par 3+4 och 4+3. Breda marginaler. F 3.400 (Reserve approx. € 39 / $48) mint never hinged 400
Click for photo 7951 Sweden Facit 320BC/CB or Scott 293 used, 1939 Berzelius 10 öre violett, par 3+4 och 4+3. Mycket breda marginaler. F 4400 (Reserve approx. € 98 / $120) used 1000 1200
Buy Click for photo 7952 Sweden Facit 320CB or Scott 293 mint never hinged, 1938 Nya Sverige-minnet 5+15 öre par 3+4 och 4+3 (4). Breda marginaler. F 1700 (Reserve approx. € 29 / $36) mint never hinged 300
Buy Click for photo 7953 Sweden Facit 320CB or Scott 293 mint never hinged, 1939 Berzelius 10 öre violett, par 4+3. F 1700 (Reserve approx. € 29 / $36) mint never hinged 300
Buy Click for photo 7954 Sweden Facit 320CB or Scott 293 mint never hinged, 1939 Berzelius 10 öre violett, par 4+3. Breda marginaler. F 1700 (Reserve approx. € 29 / $36) mint never hinged 300
Buy Click for photo 7955 Sweden Facit 320CB or Scott 293 brevstycke, 1939 Berzelius 10 öre violett CB + B på brevstycke. F 2375 (Reserve approx. € 20 / $24) on piece 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7956K Sweden Facit 320CC cover, 2x10 öre i par som korrekt utlandsporto, på brevkort först sänt lokalt från STOCKHOLM 1 24.7.39 till Grevgatan 5. f.v.b. (för vidare befordran) till Estland. Ankomststämplat NARVA 27.VII.39. Till sist returnerat. Trevligt objekt. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 7957 Sweden Facit 321A or Scott 294 used, 1939 Linné 15 öre brun, tvåsid tn. LYX-stämplat BÄRBY 6.4.40. (Reserve approx. € 15 / $18) used 150
Buy Click for photo 7958K Sweden Facit 321A or Scott 294 cover, 1939 Linné 15 öre brun, tvåsid tn. i två ex. på censurerat brev sänt från STJÄRNHOF 14.5.40 till Nederländerna.. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7959K Sweden Facit 321A, 351 cover, 5+3x15 öre på lokalt rekbrev med begärt mottagningsbevis, med bevarat tillhörande mottagningsbevis. Sänt inom NORRKÖPING 2 11.11.44. Intressant objekt. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 7960 Sweden Facit 321BB or Scott 294 mint never hinged, 1940 Linné 15 öre par 3+3 sid tn. Fem stycken i block. F 2100 (Reserve approx. € 29 / $36) mint never hinged 300