Quick selection – International auction 358:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6253 lots found, showing page 141 of 313

Print this list

After auction sales International auction 358 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6253 lots found, showing page 141 of 313

Print this list

Buy Click for photo 5801K Sweden Facit 146E or Scott 119 cover, 3x10 öre tn. 13 (3-strip) som dubbelt porto på brev sänt från STOCKHOLM 4.2.27 till Gävle. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
5802K Sweden Facit 146E, 143E cover, 5+10 öre on postcard sent from STOCKHOLM 1 20.4.36 to Hungary. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 5803 Sweden Facit 147 or Scott 120 used, 25 öre orange. LYX-stämplat ÅLBERGA 6.12.24. (Reserve approx. € 14 / $17) used 150
Buy Click for photo
(2 photos)
5804K Sweden Facit 147 or Scott 120 cover, 25 öre som singelfrankering på tre brevkort sända till England, Italien resp. Tyskland. (3). (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo 5805K Sweden Facit 147 or Scott 120 cover, 25 öre som singelfrankering på brev LYX-stämplat TRÄLLEBORG 27.4.25, sänt till Danmark. Ankomststämplat KØBENHAVN 3.OMB. 27.4.25. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
5806K Sweden Facit 147 or Scott 120 cover, 25 öre som singelfrankering på esperanto brevkort, med runt brevmärke ONI KORRESPONDAS EN ESPERANTO, sänt från FALUN 17.1.22 till Frankrike. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
5807K Sweden Facit 147 or Scott 120 cover, 25 öre som singelfrankering på vykort (Nordiska museet) sänt från Stockholm 5.12.21 till USA. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 5808K Sweden Facit 147 or Scott 120 cover, 25 öre som bättre singelfrankering på brevkort sänt från STOCKHOLM 9.2.22 till Helsingfors, Finland. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
5809K Sweden Facit 147 or Scott 120 cover, 25 öre, single usage, on postcard dated "Stockholm 6.V.21", sent to Switzerland. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 5810K Sweden Facit 147 or Scott 120 cover, 2x25 öre on cash on delivery postcard sent from ÖREBRO 12.9.23 to LÅNGEBRO 13.9.23. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 5811K Sweden Facit 147 or Scott 120 cover, 25 öre som singelfrankering på lokal pf-trycksak sänt inom STOCKHOLM 17.3.25. (Reserve approx. € 10 / $11) on cover 100
Buy Click for photo 5812K Sweden Facit 147 or Scott 120 cover, 25 öre som singelfrankering på pf-brev sänt från STOCKHOLM 20 24.9.24 till Trollhättan. (Reserve approx. € 10 / $11) on cover 100
Buy Click for photo 5813K Sweden Facit 147, 142A cover, 5+25 öre on cover sent from STOCKHOLM 1 13.12.24 to Switzerland. Forwarded to Sweden with new postage 30 c, from GENEVE 16.XII.24 to STOCKHOLM 5 19.12.24. Nice item. (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo 5814K Sweden Facit 147, 142A, 175C cover, 5+15+2x25 öre on insured cover sent from KUNGÄLF 14.10.24 to Germany. Arrival pmk DRESDEN ALTST 1 16.10.24. (Reserve approx. € 34 / $39) on cover 350
Buy Click for photo 5815K Sweden Facit 147, 148A, 180 cover, 2x20+25+30 öre som dekorativ kombination på postanvisning med mottagningsbevis, utställd på maxbeloppet 1000 kr. Sänd från LUND 15.12.23 till ÖLANDS SMEDBY 20.12.1923. Ett ex. ändmärke ur rulle. Svagt veck genom ett märke. Ovanligt porto. (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo 5816K Sweden Facit 147, 168 cover, 25 öre + 1 kr on insured cover with two very large seals, sent from STOCKHOLM 18.9.25 to Great Britain. A few short perfs. Unusual. (Reserve approx. € 48 / $56) on cover 500
Buy Click for photo
(2 photos)
5817K Sweden Facit 147, 71, 74, 145A cover, 1+2+10+25 öre på lokalt express brevkort sänt inom STOCKHOLM 23.10.25. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 5818K Sweden Facit 147A, 169 cover, 25+110 öre på adresskort till asspaket, sänt från STOCKHOLM 1 25.10.24 till Kroksjö. (Reserve approx. € 10 / $11) on cover 100
Buy Click for photo 5819K Sweden Facit 148, 188 cover, 30+40 öre on registered cover sent from OSBY 29.7.22 to Germany. Arrival pmk LEIPZIG 1.8.22. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 5820K Sweden Facit 148A or Scott 121 cover, 2x30 öre på utrikes reklamation av ett rekbrev sänt till Hamburg. Stämplad STOCKHOLM 3.SEP.1923. Vackert objekt. (Reserve approx. € 48 / $56) on cover 500