Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 130 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 130 of 250

Print this list

Buy Click for photo 7581 Sweden Facit 177Cc or Scott 168 mint never hinged, 15 öre karminaktigt röd, rent tryck, typ II, fyrsid tn på vitt papper. Fyrblock. F 4000 (Reserve approx. € 20 / $24) mint never hinged 200
Buy Click for photo 7582 Sweden Facit 178A or Scott 169 used, 15 öre brun, tvåsid tn. LYX-stämplat LUND LBR 31.12.37. (Reserve approx. € 15 / $18) used 150
Buy Click for photo 7583 Sweden Facit 178A or Scott 169 used, 15 öre brun, tvåsid tn. LYX-stämplat STALLARHOLMEN 7.5.37. (Reserve approx. € 15 / $18) used 150
Buy Click for photo 7584K Sweden Facit 178A or Scott 169 cover, 2×15 öre på brev sänt från STOCKHOLM 6.12.1938 till Persien. Ankomststämplat TEHERAN. Kuvertet något klimatpåverkat. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 7585K Sweden Facit 178A or Scott 169 cover, 2x15 öre i par på brev sänt från STOCKHOLM 1 20.8.37 till Estland. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7586K Sweden Facit 178A or Scott 169 cover, 3x15 öre brun i 3-strip på expressbrev sänt från BYVALLA 15.2.36 till GÖTEBORG 16.12.36. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7587K Sweden Facit 178A, 146A cover, 10+15 öre på luftpostbrev sänt från STOCKHOLM 20.8.37 till Estland. Ngt slarvigt öppnat. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7588K Sweden Facit 178A, 231 cover, 10+2x15 öre på luftpostbrev sänt från STOCKHOLM 7.10.37 till Tyskland. Korrekt porto 30 öre + luftpost 10 öre. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7589K Sweden Facit 178A, 231, 232 cover, 10+15+50 öre på rek luftpostbrev sänt till Norge. Stämplar STOCKHOLM-OSLO FÖRSTA POSTFLYG 21.6.37, OSLO 21.VI.37, RETOUR, m.fl. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7590K Sweden Facit 179, 144A cover, 10+3×20 öre på dekorativt lokalt expressbrev med dubbelt porto sänt inom STOCKHOLM 14.10.22. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
7591K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 20 öre på trevligt esperantokort sänt från SVENNESTAD 4.2.1923 till Zagreb, Serbernas, kroaternas och slovernas kungarike. Mycket ovanlig destination, i Facit angivet som OK (okänt adressland) under Kroatien. (Reserve approx. € 78 / $96) on cover 800
Buy Click for photo
(2 photos)
7592K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 20 öre on picture postcard sent insufficiently prepaid during the short 25 öre postage period, from MALMÖ 1 30.3.22 to USA. Swedish postage due cancellation T30C (minimum due amount = 24 öre).. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7593K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 20 öre (veck) på underfrankerat brevkort sänt från JÖNKÖPING 1 30.11.21 till Tyskland, via TRELLEBORG-SASSNITZ 141B. Lösenstämplar T12½ och PORTO. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7594K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 20 öre på trevligt reklamkuvert sänt från STOCKHOLM 1 18.8.22 till Svartråhed. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7595K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 20 öre violett, tvåsid tn på underfankerat vykort (Båstad), sänt från BÅSTAD LBR 4.7.1921 till Frankrike. Lösenstämpel T12½ och lösenbelagt med 5+10 c makulerade ST. CAST 5.7.21. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7596K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 20 öre som lösen på inkommande adresskort till paket sänt från KONGSVINGER 22.XII.21, frankerat med 2x15+60 öre, sänt till LEKVATTNET 29.12.1921, via CHARLOTTENBERG 23.12.1921. Lösenetikett 20 öre, samt stämpel rörande tullavgift 53 öre. Trots blankett med missfärgning, ett trevligt objekt. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
7597K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 20 öre på underfrankerat brevkort daterat "Högboda" sänt till England. Lösenbelagt med ½+1 p LONDON S.W. 11.JY.21. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
7598K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 20 öre på underfrankerat på vykort (Kungl. Slottet) sänt från STOCKHOLM 1 15.7.22 till Frankrike. Lösenstämpel T30c och lösenmärke 30 c som ej makulerats. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7599K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 3x20 öre på pf-brevkort sänt från HÄLSINGBORG 1 5.1.22 till Sala. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
7600K Sweden Facit 179A or Scott 170 cover, 2x20 öre (ett ex. def) på brev sänt från GÖTEBORG 24.1.22 till Filippinnrna. Eftersänt ett flertal gånger med god stämpeldokumentation. Ovanlig destination. (Reserve approx. € 10 / $12) on cover 100