Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 115 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 115 of 250

Print this list

Buy Click for photo
(2 photos)
7281K Sweden Facit 143Cc, 146Cc cover, 5+10 öre på vykort (Vidablick) sänt från RÄTTVIK LBR 20.7.35 till Hong Kong. Ett märke ngt def. Ovanlig destination, R4 enl. Facit. (Reserve approx. € 78 / $96) on cover 800
Buy Click for photo 7282K Sweden Facit 143E or Scott 116 cover, 5 öre på lokal trycksak sänt inom SKELLEFTEÅ 22.1.1930. Stämpel OKÄND AV BREVBÄRARE och notering "Retur". (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 7283K Sweden Facit 143E or Scott 116 cover, 3x5 öre grön typ II, tandn. 13, kraftigt felskurna automatmärken, på brev sänt från UPPSALA 1 30.11.37 till Stockholm. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7284 Sweden Facit 144A or Scott 118 mint, 10 öre grön typ I. 40 stycken. F 6.000 (Reserve approx. € 25 / $30) mint 250
Buy Click for photo 7285K Sweden Facit 144A or Scott 118 cover, 2×10 öre på underfrankerat brevkort, sänt under den svåra 25-öresperioden, från VISBY LBR 5.7.1921 till Buenos Aires, Argentina. Privat stämpel GOTLÄNDSKA HEMBYGDSFÄSTEN I VISBY 5.7.1921, samt lösenstämpel T12½ och ankomststämpel. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
7286K Sweden Facit 144A or Scott 118 cover, 2x10 öre på vykort (Söder Mälarstrand) (nålstick) sänt från DJURSHOLM 3.7.1923 till Japan, "via amerika". Eftersänt. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7287K Sweden Facit 144A or Scott 118 cover, 2x10 öre on picture postcard (Björneborg) sent insufficiently prepaid during the short 25 öre postage period, from STRÖMTORP 25.8.(21) to Switzerland. Postage due cancellations T 12½ and oval framed PORTO. Arrival cds LAUSANNE 13 31.VIII.21, and forwarded to Germany. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7288K Sweden Facit 144A or Scott 118 cover, 2x10 öre på underfrankerat brevkort (hörnveck), sänt från STOCKHOLM 1 23.12.21 till England. Lösenbelagt med 1+½ d stämplade LONDON 29.DE.21. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
7289K Sweden Facit 144A or Scott 118 cover, 2x10 öre on picture postcard sent insufficiently prepaid during the short 25 öre postage period, from VÄNERSBORG 12.3.22 to Austria. Swedish postage due cancellation T30C (minimum due amount = 24 öre). (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
7290K Sweden Facit 144A or Scott 118 cover, 10 öre på brevkort LYX-stämplat JÄRNFOSEN 23.12.24, sänt till Hedemora. (Reserve approx. € 10 / $12) on cover 100
Buy Click for photo 7291K Sweden Facit 144A, 162 cover, 10+60 öre som det eftersökta 70 öres rekportot på brev sänt från HÄSSLEHOLM 11.7.21 till Tyskland. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7292K Sweden Facit 144A, 168 cover, 10 öre + 1 kr på rek expressbrev sänt från GÄFLE 16.2.22 till Uppsala. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 7293K Sweden Facit 144A, 179A cover, 10+20 öre på brev sänt från STOCKHOLM AVG LBR 26.3.25 till Filippinerna. Eftersänt till USA. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 7294K Sweden Facit 144A, 179A cover, 10+2×20 öre på postanvisning med mottagningsbevis, sänd från HALLVARDS 28.10.21 (I/GO). Ankomststämplad STOCKHOLM 2 PANV 31.10.21. Ett par ktt. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7295K Sweden Facit 144A, 179A cover, 2×10+3×15 öre på vackert expressbrev sänt från MALMÖ 3 19.6.23 till Hälsingborg. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7296K Sweden Facit 144A, 79 cover, 5+2x10 öre, mixed franking, on postcard sent from BORÅS 2.12.21 to Austria.. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7297 Sweden Facit 144Acc or Scott 118 mint never hinged, 10 öre grön typ I med omvända vm linjer. Par. Medelgod centrering. F 2000 (Reserve approx. € 29 / $36) mint never hinged 300
Buy Click for photo 7298 Sweden Facit 144Acz or Scott 118 used, 10 öre grön typ I med omvända vm linjer + KPV. Medelgod centrering. F 1600 (Reserve approx. € 25 / $30) used 250
Click for photo 7299 Sweden Facit 144C or Scott 118 mint never hinged, 10 öre grön, typ I, fyrsid tandn. Sexblock, välcentrerat. F 250 (Reserve approx. € 10 / $12) mint never hinged 100 100
Buy Click for photo 7300 Sweden Facit 144C or Scott 118 used, 10 öre grön, typ I, fyrsid tandn. LYX-stämplat RÄTTVIK 20.9.1922. (Reserve approx. € 15 / $18) used 150