Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 114 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 114 of 250

Print this list

Buy Click for photo
(2 photos)
7261K Sweden Facit 143A, 146A cover, 5+10 öre på vykort (Kungsgatan) sänt från STOCKHOLM 3.4.29 till Lettland. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7262K Sweden Facit 143A, 146A cover, 5+2x10 öre on picture postcard sent by airmail, from MALMÖ 3 14.2.35 to Great Britain. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7263K Sweden Facit 143A, 146A, 176A cover, 2×5+3×10+15 öre som trevlig kombination på brev sänt från STOCKHOLM 18.1.26 till Egypten. Ankomststämplat ALEXANDRIA 25.JAN.26. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 7264K Sweden Facit 143A, 146C, 186 cover, 5+10+30 öre på rekbrev sänt från MALMÖ 16.5.27 till Litauen. Ankomststämplat KAUNAS 18.V.27. R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 7265K Sweden Facit 143A, 163 cover, 5+60 öre on special delivery cover sent from STOCKHOLM 3 15.2.30 to Norway. Arrival OSLO 16.II.30. One short corner perf., but special delivery covers to Norway are rare. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo
(2 photos)
7266K Sweden Facit 143A, 169, 173 cover, 5+110+140 öre på adresskort till asspaket sänt från STOCKHOLM 28.12.21 till Tyskland. Ankomststämplat BERLIN 31.12.21 och JENA 2.1.22. Svagt veck, samt ett märke def. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 7267K Sweden Facit 143A, 177A cover, 2×5+15 öre på blankett Bl. 171 (Aug. 27) "Avi, en med lösen belagd, vanlig brevförsändelse", där antalet ändrats från "en" till "4 st". Stämplad MALMÖ 10.5.33. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 7268K Sweden Facit 143A, 177a cover, 2x5+15 öre på brev sänt från MORA 17.3.32 till Egypten. Ankomststämplat ALEXANDRIA. Ett märke def. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7269K Sweden Facit 143A, 177A, 192 cover, 5+2×15+50 öre på underfrankerat brev sänt från GTYTGÖL 25.10.1937 till Australien. Stämpel TAXE PERCUE samt ankomststämplat SYDNEY. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 7270K Sweden Facit 143A, 192 cover, 5+50 öre på rek luftpostbrev sänt från STOCKHOLM 9.3.29 till Frankrike. Ankomststämplat MOISELLES 14.3.29. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 7271K Sweden Facit 143A, 231 cover, 5+10 öre på luftpost trycksak sänt 1.6.30 till Turkiet. Stämplar Transit BERLIN ZENTRALFLUGHAFEN 2.6.30 och WIEN 1 FLUGPOST 4.VI.30, samt ankomststämplat ISTANBUL 3.6.1930. Lüning 104A. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7272 Sweden Facit 143Acz or Scott 116 used, 5 öre grön typ II med omvända vm linjer + KPV. Medelgod centrering. F 2700 (Reserve approx. € 49 / $60) used 500
Click for photo 7273K Sweden Facit 143C or Scott 116 cover, 5 öre 4-sid på trycksak sänt från GÖTEBORG 29.10.38 till Ungern. Ankomststämplat BUDAPEST 74 CIMNYOMOZD 2.NOV.938. Även etikett rörande obeställbarhet "Elköltlzött. Parti.". (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400 400
Buy Click for photo 7274K Sweden Facit 143C or Scott 116 cover, 3x5 öre 4-sid. tn. i 3-strip på brev sänt från VÄRNAMO 3.6.30 till Tjeckoslovakien. Lösenbelagt med 1 koruna. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo
(2 photos)
7275K Sweden Facit 143C or Scott 116 cover, 3×5 öre på intressant studsbrev, först sänt från MALEN (L/SK) till Stockholm, sedan eftersänt till Helsingør, och slutligen tilläggsfrankerats med 15 öre och eftersänt från HELSINGØR 25.7.32 till Dronningmølle. Inrikes porto och nordiskt porto var detsamma under perioden. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
7276K Sweden Facit 143C or Scott 116 cover, 5 öre 4-sid tn. på fyra försändelser, inkl. ett brev med 5-block, samt ett inrikes expressbrev. Ngt. bl. kval. (4). (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7277K Sweden Facit 143C or Scott 116 cover, 5 öre på trycksakskuvert , LYX-stämplat PLK 247A 28.7.1930, sänt till Ödeshög. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7278K Sweden Facit 143C or Scott 116 cover, 5 öre gulaktigt grön, typ II, fyrsid tandn, på underfrankerat brevkort sänt från REJMYRA 19.3.37 till Danmark. Lösenbelagt ned 10 øre. Vackert objekt. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7279K Sweden Facit 143C, 146A, 177A, kB31 cover, 5+10+15 öre som tilläggsfrankering på kortbrev 10 öre sänt som luftpost, från STOCKHOLM 30.11.36 till Tyskland. Ankomststämplat NÜRNBERG DIE STADT DER REICHSPARTEITAGE 1.12.36. Även stpl NON RECLAMÉ inom ram med signatur. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
7280K Sweden Facit 143C, 177C cover, 5+15 öre på vykort (parti av Henån) (veck) sänt till Australien. Stämplat PKP 452 8.11.29. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200