Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 107 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 107 of 250

Print this list

Buy Click for photo 7121K Sweden Facit 93, 150 cover, 3x15+65 öre på rekbrev sänt från STOCKHOLM 3 18.8.22 till USA. Ankomststämplat NEW YORK, N. Y. REG´Y. DIV. 30.8.1922.. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 7122K Sweden Facit 93, 160 cover, 45+65 öre på assbrev sänt från GÖTENE 11.11.22 till USA. Transitstämplat PLK 220C (Gårdsjö-Göteborg) 11.11.1922 samt med notering "Retur avs: ass till U.S.A. får ej befordras". Returnerat och stämplat GÖTENE 12.11.22. Ass fick ej sändas till USA, annat än ass tariffpaket. UNIKT objekt. Ex. Kihlströms 1983. (Reserve approx. € 290 / $360) on cover 3000
Buy Click for photo 7123K Sweden Facit 95 cover, 90 öre som mycket ovanlig singelfrankering på assbrev sänt från STOCKHOLM 17.8.25 till Frankrike. F 95 ersattes först 2.9.1925 med ett nytt märke och är därmed korrekt använt. Ankomststämpel VERSAILLES 20.8.25. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 7124K Sweden Facit 95 cover, 90 öre på eftertaxeringskort rörande ett underfrankerat assbrev, stämplat VITABY 19.3.28. Ovanlig singelfrankering. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 7125K Sweden Facit 95 cover, 90 öre som singelfrankering på adresskort till paket med den stora etiketten avsedd för själva paketet. Sänt från KOSTA 2.10.1919 till Stockholm. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 7126K Sweden Facit 95 cover, 90 öre grön på adresskort till paket sänt från ENKÖPING 18.2.1926 till Alfta. Intressant korrekt sen singelfrankering eftersom inget nytt 90-öresmärke (F 167) utgavs förrän i september 1925. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 7127K Sweden Facit 95 cover, 90 öre, single usage, on address card for parcel sent from KARLSHAMN 16.10.1919 to STOCKHOLM 18.10.19. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7128 Sweden Facit 96 or Scott 94 mint never hinged, 1 Kr black without watermark. Good centering. F 1800 (Reserve approx. € 39 / $48) mint never hinged 400
Buy Click for photo 7129K Sweden Facit 99 or Scott 99 cover, 5×7/10 öre som mycket ovanlig kombination för rek 35 öre, sänt från GÄFLE 2.11.18 till Tyskland. Ankomststämplat LEIPZIG 15.11.18, m.fl. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo
(2 photos)
7130K Sweden Facit 99 or Scott 99 cover, Påtryck 7 / 10 öre röd som trevlig singelfrankering, innan det att ett orinarie 7 öres märke fanns utgivet (F80 1.8.1918). Brevkort med handgjord delad adressida, sänt från STOCKHOLM 8.7.18 till Danmark.. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo
(3 photos)
7131K Sweden Facit 99 or Scott 99 cover, 7/10 öre på fem försändelser, inkl. tre rek, varav ett lokalt. (5). (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
7132K Sweden Facit 99 or Scott 99 cover, 7/10 öre på fyra försändelser, inkl. rek till Danmark, underfrankerat brev lösenbelagt med 5 öre, 3-strip på brev till Tyskland samt lokalbrev 22 öre inom Filipstad. (4). (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 7133K Sweden Facit 99 or Scott 99 cover, 2x7/10 öre på näverkort sänt från STOCKHOLM 1 13.9.1918 till Nederländerna. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7134K Sweden Facit 99, 141A cover, 5×7/10 + 5 öre som mycket trevlig kombination på rekbrev sänt från SÄFSJÖ 21.12.1921 (F/SM) till Engelsberg, och eftersänt till Strängnäs. Korrekt porto 20 öre + rek 20 öre. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7135K Sweden Facit 99, 74 cover, 4+3×7/10 öre på obeställbart brev sänt från STOCKHOLM 1 10.10.33 till London. Stämplar LONDON W.C. 12.OCT.1933, PARTI, RETOUR, samt notering "left 39 New Oxford Street over 10 years ago". Ett märke med riktkors. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7136 Sweden Facit 100 or Scott 100 used, Påtryck 12 / 25 öre orange. LYX-stämplat TORSHÄLLA 15.7.1918. (Reserve approx. € 15 / $18) used 150
Buy Click for photo
(2 photos)
7137K Sweden Facit 100 or Scott 100 cover, 12/25 öre på fyra försändelser inkl. ett rekbrev sänt från Ånge till Stockholm. (4). (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7138K Sweden Facit 100 or Scott 100 cover, Påtryck 12 / 25 öre orange LYX-stämplat ÖFVERENHÖRNA 20.7.1918, på brev sänt till STOCKHOLM 20.7.18. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7139K Sweden Facit 100 or Scott 100 cover, 2x12/25 öre på censurerat brev (hålslaget) sänt från SKELLEFTEÅ LBR 4.6.1918 till USA. Ankomststämplat KESWICH 1.AUG.1918. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7140K Sweden Facit 100, 71 cover, 1+3x12/25 öre, as unusual combination, on cash on delivery cover sent from STOCKHOLM 2 17.7.18 to Skellefteå. One short corner perf. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200