Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 103 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 103 of 250

Print this list

Buy Click for photo 7041K Sweden Facit 84, bKe23 cover, 15 öre som tilläggsfrankering på brevkort 10 öre, sänt från LJUNGSKILE 7.7.1922 till Tyskland. Hanterat som obeställbart pga att mottagaren avlidit. Etikett "Berftorben. décédé.". Ovanligt objekt. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 7042K Sweden Facit 84, bKe23 cover, 15 öre on postcard 10 öre, sent from STOCKHOLM 1.11.21 to Finland. Arrival cds TURKU3.XI.21. (Reserve approx. € 10 / $12) on cover 100
Buy Click for photo 7043K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 2×20 öre på postförskottsanvisning sänd från GÖTEBORG 26.5.13 till Danmark. Stämplar KJØBENHAVN 4.OMB. 27.5.13, KJØBENHAVNS PENGEPOST 27.5.13 och FULDMAGT FORELIGGER. Mycket ovanligt porto. (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700
Buy Click for photo 7044K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 20 öre på rekommenderad trycksak med innehåll daterat "20. Februar 1916", sänt från LUND till BAKY 9.3.16, Ryssland. Censurremsa och stämplar på baksidan. Returnerat och transitstämplat STOCKHOLM 5.4.16. Ovanligt objekt. (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700
Buy Click for photo
(2 photos)
7045K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 20 öre på fyra st. censurerade brev 1915-1918, sända till England resp. Tyskland, bl.a. två reklamkuvert "Skåne butter" och "Stockholms Patentbyrå". (4). (Reserve approx. € 59 / $72) on cover 600
Buy Click for photo 7046K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 20 öre som lösen på inkommande ofrankerat "Feldpostkarte" från Tyskland. Stämplar K. D. FELDPOSTAMT DES LANDWEHR-KORPS A (Deutsches Reich 1916-1923) 5.10.14, samt tysk T-stämpel. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 7047K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 2x20 öre på adresskort till pf-paket sänt från STOCKHOLM 31.3.17 till JUOKSENGI 3.4.17, med den eftersökta stämpeln ÖPPNAT KONTROLLSTATIONEN I BODEN. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 7048K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 3×20 öre på adresskort till pf-paket med mycket ovanlig privat paketetikett "Landskrona Weibull" endast ett fåtal kända under Medaljongperioden enl. uppgift. Sänt från LANDSKRONA 22.4.1914 till KALL 25.4.1914. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 7049K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 20 öre på brev sänt från JÖNKÖPING 19.7.12 till Mexico. Ankomststämplat MEXICO D.F. 4.AGO.12. Ex. Frimärkshuset 1986. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
7050K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 20 öre blå på dekorativt brev sänt från GÖTEBORG 9.2.20 till Algeriet. Ankomststämplat ORAN 16.2.20. Ovanlig destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
7051K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 20 öre på censurerat brev sänt från STOCKHOLM 6.2.18 till Tyskland. Censurremsor "Militärischerseits unter Kriegsrecht geöffnet überwachungsoffizier" med datumstpl och signatur. Returnerat. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 7052K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 2x20 öre (fht) som lösen på militärbrev sänt från Frankrike till STOCKHOLM 1.TUR 16.3.15. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
7053K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 20 öre på fyra brev, varav ett inrikes med del av riktkors, ett inrikes rek, ett till Schweiz, samt ett rek till Schweiz, inkl. två singelfrankeringar. (4). (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Click for photo 7054K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 20 öre på intressant obeställbart brev sänt från MALMÖ 16.8.1 till Nederländerna. Ankomststämplat TILBURG 18.VII.19, sam t stämplar RAISON SOCIALE N´EXISTE PLUS och RETOUR À L´EXPÉDITEUR. Trevligt objekt. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200 200
Buy Click for photo 7055K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 20 öre (kt) på brev sänt till Island, "över Köpenhamn". (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7056K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 20 öre som mycket svår singelfrankering med Medaljongutgåvan, då portot 20 öre började gälla 1.10.1922. Sänt från Stockholm 21.11.22 till Frankrike. Ankomststämplat PARIS 24.NOV.22. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7057K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 20 öre på brev sänt till Ryssland, stämplat med endast utländska stämplar, varav ankomsstämplat 15.11.14. Censurstämpel på baksidan. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7058K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 20 öre på brev stämplat PKXP 9.2.1914 till Estland. Del av ankomststämpel på baksidan. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7059K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 20 öre på tre st. pf-brev, varav två singelfrankerade, inkl. ett lokalt, och ett med två märken. (3). (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7060K Sweden Facit 85 or Scott 83 cover, 20 öre på vykort (Stora Hamnkanalen) sänt från GÖTEBORG 23.12.22 till Spanien. Ankomststämplat BARCELONA 28.XII.22. Ovanlig singelfrankering för detta märke. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200