Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 100 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 100 of 250

Print this list

Buy Click for photo 6981K Sweden Facit 82 cover, 10 öre röd. 2×10 öre på brev sänt från STOCKHOLM 25.11.20 till Luxemburg. Övre bakfliken med del av ankomststämpeln saknas. Ovanlig destination, R4 (4–10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
6982K Sweden Facit 82 cover, 10 öre på vykort (Ovesholms slott, Skåne) sänt från OVESHOLM 16.1.1913 till Egypten. Ankomststämplat IBRAHIMIA RAMLEH 22.1.13, PORT SAID T.P.O. 22.1.13 och SIBI GABEA 22.1.13. Vackert objekt med god stämpeldokumentation. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6983K Sweden Facit 82 cover, 2×10 öre på dekorativt brev (liten reva) sänt från GÖTEBORG 16.2.20 till Algeriet. Ankomststämplat ORAN 24.2.20. Ovanlig destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
6984K Sweden Facit 82 cover, 10 öre on censored picture postcard (Melltorp, Alingsås), sent from "Aås" 10.12.1916 to Austria. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
6985K Sweden Facit 82 cover, 10 öre på brevkort sänt från STOCKHOLM 15 4.8.11 till Trebizonde (dagens Trabzon), Turkiet (asiatiska). Ovanlig destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6986K Sweden Facit 82 cover, 2x10 öre motsvarande brevporto, sänt från STOCKHOLM 26.11.20, till Argentina. Ankomststämplat. Intressant objekt. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6987K Sweden Facit 82 cover, 10 öre på vackert brev stämplat STOCKHOLM ODENG. 4.1.15, samt med lila sidostämpel DESINFEKTERADT. Sänt till KVISTA 5.1.15. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6988K Sweden Facit 82 cover, 2x10 öre på vackert brev sänt från NORRKÖPING 1 13.8.12 till Argentina. Ankomststämplat BUENOS AIRES 3.SET.1912. Kuvertet med mindre reva. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6989K Sweden Facit 82 cover, 2x10 öre på ovanligt tidigt brev sänt den 2.6.1920 till TJECKOSLOVAKIEN. Liten reva i kuvertet. Ovanlig destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6990K Sweden Facit 82 cover, 2×10 öre på vackert brev sänt från NORRKÖPING 1 28.1.13 till Argentina. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
6991K Sweden Facit 82 cover, 10 öre på fem brev, varav två inrikes, ett till Norge, ett till Danmark, samt ett till Ryssland, inkl. fyra singelfrankeringar. (5). (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
6992K Sweden Facit 82 cover, 2x10 öre som kombination på fem mycket vackra brev sända till Skottland, Frankrike, resp. Schweiz. (5). (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
6993K Sweden Facit 82 cover, 2x10 öre som kombination på fyra censurerade brev sända till Tyskland, Finland resp. England. (4). (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
6994K Sweden Facit 82 cover, 10 öre på vykort (Ekensholm) sänt 18.12.1912 till Alexandria. Ankomststämplat bl.a. PORT SAID ALEXANDRIA T.P.O. 25.XII.12. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
6995K Sweden Facit 82 cover, 10 öre on picture postcard (Stockholm) dated "Å Nordstjernan 22/VII" (ship notation), cancelled upon arrival HANGÖ HANKO 24.VII.19. Also boxed cancellation ÖPPNAD AV KRIGSCENSUREN. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
6996K Sweden Facit 82 cover, 10 öre på brevkort sänt från GÖTEBORG 30.12.11 till Argentina. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6997K Sweden Facit 82 cover, 2×10 öre (khtt) i par på brev sänt från GÖTEBORG 31.12.13 till Sydafrka, och eftersänt till Australien. Ankomststämplat PORT ELISABETH. På baksidan notering "To forward letter to ships destination". (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6998K Sweden Facit 82 cover, 2×10 öre på brev sänt från GÖTEBORG 9.1.14 till Australien. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Click for photo 6999K Sweden Facit 82 cover, 10 öre som lösen på inkommande underfrankerat brev sänt från BOSTON, MASS. till FISKETORP 9.2.1914. Lösenstämplar NEW YORK, N.Y. HUD. TERM. STA. DUE 5 CENTS 22.FEB.1914 och T 25C. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200 200
Buy Click for photo
(5 photos)
7000K Sweden Facit 82 cover, Åtta st. brevkort med 10 öre Medaljong sända till utlandet, bl.a. till Ryssland (reliefkort), Belgien (stpl. VETENSKAPSAKADEMIN, samt Tyskland (stpl BALTISKA UTSTÄLLNINGEN). Alla destinationer olika. (8). (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200