Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 1 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 1 of 250

Print this list

Buy Click for photo 5001K Sweden Övrig förfilateli. Brev daterat "Stockholm d. 30 may 1749" sänt till Westervik. (Reserve approx. € 69 / $84) 700
Buy Click for photo 5002K Sweden Övrig förfilateli. Brev daterat "Fiholm d 29 Junÿ 1749" sänt till Westervik. (Reserve approx. € 59 / $72) 600
Buy Click for photo 5003K Sweden Övrig förfilateli. Brev daterat "Stockholm d. 24 aug 1750" sänt till Westervik. (Reserve approx. € 59 / $72) 600
Click for photo 5004K Sweden Övrig förfilateli. Brev daterat "Götheborg d. 2 Junius 1839" sänt till Falkenberg. Notering "Obetalt från Götheborg". (Reserve approx. € 20 / $24) 200 200
Buy Click for photo 5005K Sweden Allmän post. Kuvert med brevinnehåll sänt till Stockholm. Notering "ankom: d. 10 Febr. 1796". (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Buy Click for photo 5006 Sweden O-län. Allmän post. Brev (arkivveck) daterat "Uddewalla den 16 Septr 1814" sänt till Göteborg. Karteringsnr "26". (Reserve approx. € 15 / $18) 150
Click for photo 5007K Sweden Allmän post. Brevomlag med notering "Om Kongsskjuts" stämplat WESTERÅS 25.8.1843 sänt till Fahlun. (Reserve approx. € 20 / $24) 200 200
Buy Click for photo 5008K Sweden D-län. NYKÖPING FR.BR. Allmän post. Två brevomslag, varav ett sänt till Trosa, och ett rek till Mariestad. (2). Postal: 500:- (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo 5009K Sweden D-län. NYKÖPING FR.BR. Allmän post. Ett brev sänt till Västerås, samt två brevomslag sända till Stockholm. (3). Postal: 750:- (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo 5010K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR. Allmän post typ 3 (1823) på brevomslag sänt till Karlskrona. Postal: 600:- (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo 5011K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR. Allmän post typ 2 på två brev 1825-1827, varav ett cirkulär angående öppnad postgång "emellan Jemteland och Trondheims Stift" sänt till postkontoret i Marstrand. (2). Postal: 700:- (Reserve approx. € 25 / $30) 250
Buy Click for photo 5012K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR. Allmän post. Typ 4 på två brevomslag sända till Göteborg resp. Norrtelje. (2). Postal: 700:- (Reserve approx. € 25 / $30) 250
Buy Click for photo 5013K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR,, allmän post. Typ 4 på brevomslag med papperssigill, daterat med blyerts "1822", sänt till Jönköping. (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Click for photo 5014 Sweden Kronopost. Brev "Stämning" daterat "Leaby den 30 Maÿ 1855" med kronoslinga. (Reserve approx. € 15 / $18) 150 230
Click for photo 5015K Sweden Kronopost. Brevomslag med kronoslinga och daterat i blyerts "1699". (Reserve approx. € 29 / $36) 300 310
Click for photo 5016K Sweden Kronopost. Brev daterat "Söderhamn d. 13 Julii 1758" och med kronoslinga. (Reserve approx. € 29 / $36) 300 300
Click for photo 5017K Sweden Kronopost. Större del av kronostämpel på Kungörelse daterad "4 September 1797" sänt till Harlösa och Hammarlunda. (Reserve approx. € 25 / $30) 250 250
Buy Click for photo 5018K Sweden Kronopost. Två brevomslag daterade i blyerts "1814" resp "1817", båda med kronoslingor samt noteringar "fortskafafs promt", samt med rester av fjädrar. Sända till Sörby resp. Ekholmen. (2). (Reserve approx. € 25 / $30) 250
Buy Click for photo 5019K Sweden Kronopost. Två kungörelser från 1824, sända till Öja, Södermanland, med ngt otydliga kronostämplar. (2). (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Buy Click for photo 5020K Sweden Kronopost. Två brevomslag 1834-1838, båda med noteringar "fortskaffas genast / skyndsamt...". Rester av montering på baksidorna. (2). (Reserve approx. € 25 / $30) 250