Quick selection:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots

Legend: = Click to put the lot in the order form

3176 lots found, showing page 37 of 159

Print this list

After auction sales International auction 352

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

3176 lots found, showing page 37 of 159

Print this list

Click for photo
(5 photos)
724A Sverige Stpl samling 1855–1992 i två LEUCHTTURM album utan fickor. E.g. 6+8 sk def/rep, svart lokal, Vapen kpl, 17 öre Lejon, hyggligt Ringtyp, Landstorm kpl exkl. F 124, välfyllt bandmärken, 1924 års kpl exkl. F 209+F 225, BC/CB inkl. t.ex. Slottet BC, tjänste/lösen välfyllt inkl t.ex. 24 öre lila lösen tandn. 14 (dubbelstämpel), samt välfylld modern del. Högt katalogvärde! Se bilder på www.philea.se. Mest bra kval. (Reserve approx. € 500 / $590) 5000 5000
Buy Click for photo
(3 photos)
725A Sverige Stpl samling/parti 1858-1982. Samling+ dublettparti i E.W.Larsson-album samt i fem insticksböcker. Nogsamt sorterat på papperstyper, vm etc. mycket bandmärken men även Ringtyp inkl flera spegeltryck. F c:a 90000:- (1990) e inl, räknat på billigaste nyans utan hänsyn till stämplar o dyl. och "inga M-märken inräknade" . (Reserve approx. € 500 / $590) 5000
Click for photo
(6 photos)
726A Sverige Stpl samling 1855–1891 i Leuchtturm-album med fickor. Skilling–Ringtyp. De allra flesta märkena väl beskrivna till typ, variant, etc, även många av stämplarna. Innehåller även några förfilatelibrev, 16 vapenbrev och åtta ringtypsbrev, varav ett med F 20j. Intressant material för den som bygger upp studie- eller referenssamling. Blandad kval. (>500) (Reserve approx. € 500 / $590) 5000 9800
Click for photo
(16 photos)
727A Sverige Stpl samling 1855–1969 i DAVO-album med fickor. Samlingen startar med alla skillingarna, svart och brun lokal, Liggande lejon, Ringtyp kpl inkl. 1 Rd tandn.13, bandmärken, 1924 års serier kpl (blandat ostpl/stämplat), inga BC-/CB-par. Tio märken med intyg, bl.a. fyra st av skillingarna. Ngt blandad kval. (Reserve approx. € 500 / $590) 5000 9800
Buy 728A Sverige Mest stpl. Samling 1855–1981 i två Leuchtturmalbum med bl.a. 8-skill (rep), kpl Vapen, tjänste och Ringtyp utom F 37, kpl Kongress inkl., F 210 mint, UPU 5 öre–2 kr, många BC-/CB-par och vackra stämplar, etc. Ngt blandad kval. (Reserve approx. € 450 / $530) 4500
Click for photo
(3 photos)
729A Sverige Stpl. Två album med utvalda stämplar, nästan enbart prakt–LYX, Vapentyp–modernt. (Reserve approx. € 400 / $470) 4000 5600
Buy Click for photo
(3 photos)
730P Sverige Stpl samling 1855–1936 på blad. Bl.a. 6, 8 och 24 sk samt båda lokal def/rep, Vapen+Lejon, alla Ringtyp utom 1 rd t 13, mycket bandmärken, Kongress kpl t.o.m. 2 kr (några mellanvalöer ostpl), UPU t.o.m. 1 kr exkl 60 öre, bra avsnitt tjänste/lösen, etc. Ngt blandad kval. (Reserve approx. € 350 / $410) 3500
Click for photo
(6 photos)
731A Sverige Stpl. Samling 1858–1959 i Leuctturmalbum med fickor inkl. kpl Vapen, Lejon och Ringtyp utom F 44, bättre bandmärken, komplett 1924 års (F 210 tunn), flertalet BC/CB, bra tjänste och lösen, vackra stämplar, etc. Mest bra kval. (Reserve approx. € 350 / $410) 3500 6500
Buy 732A Sverige Stpl samling 1855–1970 i Leuchtturm-album med fickor. Bl.a. två st 4 skill, bra Vapen, Ringtyp, bandmärken, etc. Kongress 80 öre + 2 kr, Förening till 2 kr. Flera vackra stämplar. (Reserve approx. € 300 / $350) 3000
Buy 733A Sverige Mest stpl. Dubblettalbum med 1889 års provisorier Ringtyp+tjänste inkl. nyanser, en del varianter och några försändelser, etc. (170) (Reserve approx. € 300 / $350) 3000
Click for photo
(10 photos)
734A Sverige Stpl samling 1855–1995 i Leuchtturm-album med fickor. Innehåller båda lokalmärkena, Liggande lejon 17 öre både violett och grå, Landstorm 2 högvalör stpl, Föreningen till 5 kr, Kongressen till 2 kr, de flesta BC-/CB-paren. Ett antal prakt- och lyxstämplar finns också. Mest god kval. (>1000) (Reserve approx. € 300 / $350) 3000 4800
Buy Click for photo 735A Sverige Stpl parti i Visiralbum med olika vattenmärken. Högt katalogvärde. (Reserve approx. € 300 / $350) 3000
Click for photo
(5 photos)
736A Sverige Stpl. Visiralbum med över 1000 st stora tjänste t.13 med utvalda stämplar, vackra–LYX, sorterat i bokstavsordning. (Reserve approx. € 300 / $350) 3000 3100
Click for photo
(6 photos)
737A Sverige Stpl. Visiralbum med cirka 1000 st stora tjänste t.13: 10, 20, 24, 30, 50 öre röd och grå samt 1 kr, med utvalda stämplar, vackra–LYX, sorterat i bokstavsordning. (Reserve approx. € 300 / $350) 3000 3900
Click for photo
(11 photos)
738A Sverige Stpl. Visiralbum med cirka 1000 st stora tjänste t.14 samt t 13 i valörerna: 2, 3, 4, 5, 12, 20 öre blå, med utvalda stämplar, vackra–LYX, sorterat i bokstavsordning. (Reserve approx. € 300 / $350) 3000 3300
739A Sverige Stpl samling 1855–1959 i Verbisalbum med fickor. Bl.a. en del Vapen/Ringtyp och en sämre 17 öre violett, välbesatt bandmärken, bra del BC/CB med de flesta paren, etc. Mest god kval. (Reserve approx. € 250 / $290) 2500 2500
Buy 740A Sverige Mest stpl. Samling 4 skill–ca 1950 i Verbisalbum med bl.a. bättre Ringtyp och bandmärken, bra 1924 års, flera BC-/CB-par, tjänste, lösen och militärmärken, etc. Ngt blandad kval. (700) (Reserve approx. € 250 / $290) 2500
Buy Click for photo
(5 photos)
741P Sverige Stpl. Dubblettpost på 15 visirbladssidor, 1855–ca 1930 samt mycket tjänste och lösen. Katalogvärde enligt inlämnaren F över 50.000 (Reserve approx. € 200 / $240) 2000
Click for photo
(4 photos)
742P Sverige Stpl. Stämplat dubblettlager 1855–1924 på 19 st visirblad. Mest Vapen och Ringtyp. Vackra stämplar finns. Billigt! Se bilder på www.philea.se. Facit 52.000 (Reserve approx. € 200 / $240) 2000 2600
743DA Sverige Stpl. Intressant låda med tiotusentals märken Ringtyp–halvmodernt inkl. mängder med bandmärken, stämplar, en del brev och helsaker, etc, samt även en del utland. (Reserve approx. € 200 / $240) 2000 2500