Quick selection – Auction for collections and accumulations 356:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6630 lots found, showing page 225 of 332

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 356 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6630 lots found, showing page 225 of 332

Print this list

Buy Click for photo 7380K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe4 Brevkort 10 öre stämplat PKXP No 84, sänt till Nederländerna. Stämplar PKXP No 2 19.6.1884 och AMSTERDAM 20.6.84. Ovanligt tidigt, R3 enl. Facit. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7381K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe4 Brevkort 10 öre sänt från STOCKHOLM 4 3.8.1882 till Schweiz. Ovanligt tidigt, R3 enl. Facit. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7382K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe4 Brevkort 10 öre sänt till Österrike. Stämplar PKXP No 17 11.2.1885, PKXP No 2 B INR N 12.2.1885 och PRAHA 14.2.85. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7383K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe5 Brevkort 15 öre sänt från ENKÖPING 24.11.1897 till Schweiz. Ankomststämplat BERN 26.XI.97. Även ett kort sänt till Tjeckoslovakien 1932. (2). (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 7384K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe6 Brevkort 6 öre, fem ex. sända till Danmark 1880-1884, samtliga endast makulerade med utländska stämplar FRA SVERIGE och K.OMB. (5). (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 7385K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe6 Vackert brevkort 6 öre, sänt från STOCKHOLM 21.1.1885 till Norge, via PKXP No 19 21.1.1885. Intressant då portot till Norge hade sänkts till 5 öre sedan 1.1.1885 medans portot till Danmark fortfarande var 6 öre fram till 31.3.1885. Litet nålstick. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7386K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe6 Postcard 6 öre sent from FORSERUM 5.9.1884 to Denmark. Transit PKXP No 2B UTR N 6.9.1884 and arrival K.OMB.3 6.9.84. Danish label regarding undeliverable (insufficiently stated address). (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7387K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe6 Brevkort 6 öre sänt underfrankerat från ÖSTERSUND 30.7.1883 till Wasa, Finland. Lösenstämpel T och notering "Lösen 5 penni". (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7388K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7 Brevkort 5 öre sänt från STOCKHOLM 2.4.00 till Danmark. Stämplar KJERTEMINDE 1.POST 4.4, ODENSE 5.4.00, KJERTEMINDE 5.4.00, STOCKHOLM 7.4.00, STOCKHOLM 4.TUR 7.4.00 och RETUR. Etikett om obeställbarhet "Nægtet Modtagelse. refusé.". Trevligt objekt. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo
(2 photos)
7389K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7 Intressant brevkort 5 öre sänt utan adress, stämplat STOCKHOLM 3.TUR 21.3.1890 och OBESTÄLLBART. På baksidan noteringar om att avsändaren ej är känd i 7:e resp. 8:e distriktet. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 7390K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7 Brevkort 5 öre sänt från JÄRBO 14.7.1895 till TORÖ 10.9.1895, och sedan eftersänt ett flertal gånger. Stämplar KARLBERG 11.9.1895, OCKELBO 12.9.1895, OSLÄTTFORS 12.9.1895 och STOCKHOLM 11.9.95. Trevligt objekt. (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 7391K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7 Brevkort 5 öre sänt från UMEÅ 2.9.1893 till STOCKHOLM 6.TUR 4.9.1893 och STOCKHOLM K.E. 3.11.1893. Även stämplar OBESTÄLLBART och RETUR. Kortet med ett par lätta hörnveck, samt minimal pappersförlust. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7392K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7 Brevkort 5 öre sänt underfrankerat från UPSALA 30.9.1885 till Tyskland. Lösenstämpel och lösennotering "10" (pf). Transit PKXP No 2B UTR N 1.10.1885. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7393K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7 Brevkort 5 öre sänt underfrankerat från STOCKHOLM 1.6.95 till Finland. T-stämpel och lösennoteringar "6¼ cts", "13 pi" och "Lösen 13 pi.". (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7394K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7 Brevkort 5 öre sänt lokalt och stämplat STOCKHOLM 2.TUR 22.2.1891 samt OBESTÄLLBART. Litet riss i kortet. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7395K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7, 42 Brevkort 5 öre tilläggsfrankerat med 4 öre, sänt underfrankerat utan att lösenbeläggas till Tyskland. Stämplar PKXP No 34A 25.11.1887 och NÜRNBERG 28.11.87. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 7396K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7, 43 Brevkort 5 öre stämplat 8.8.1888 (!), och sedan tilläggsfrankerat med 5 öre Ringtyp två dagar senare för att komma upp i korrekt utlandsporto. Sänt till Finland med ankomststämplar ÅBO 12.8.88 och BRAHESTAD 14.8.88. (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 7397K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7, 43 Brevkort 5 öre tilläggsfrankerat med 5 öre, sänt från STOCKHOLM 8.7.90 till Tyskland. Transit PKXP No 2A UTR N 9.7.1890. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7398K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7, 43 Brevkort 5 öre tilläggsfrankerat med 5 öre, sänt från STOCKHOLM 11.2.90 till England. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7399K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7, 52 Postcard 5 öre additionally prepaid with 5 öre, sent from STOCKHOLM 16.1.97 to Austria.. (Reserve approx. € 10 / $12) on cover 100