Quick selection – Auction for collections and accumulations 356:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6630 lots found, showing page 221 of 332

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 356 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6630 lots found, showing page 221 of 332

Print this list

Buy Click for photo 7300K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk1 Typ III ngt beskuren och med saknad övre bakfilk, samt typ IV. Båda sända från LULEÅ 1874-1877 till Bollsta. (2). (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
7301K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk1 Frankokuvert 12 öre stämplat PKXP No 34 25.8.1877, sänt till Christiania, Norge. (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 7302K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk1 Frankokuvert 12 öre sänt från UPSALA 2.10.1873 till Qvillinge. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7303K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk1-3, 5 Fem vackra inrikes frankokuvert 1879-1890, bl.a. stämplade WIREDA och ÖRTOFTA, samt ett använt till Danmark och ankomststämplat HELSINGØR POST 23.6. (6). (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 7304K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk4 IIIc Frankokuvert 10/12 öre Norrköpingsemissionen typ 3 nyans djup ultramarin, sänt från SÖDERKÖPING 30.4.1894 till STOCKHOLM 1.5.94. Väldigt lätt fuktpåverkat av mindre betydelse. Mycket sällsynt objekt. (Reserve approx. € 240 / $300) on cover 2500
Buy Click for photo 7305K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk4 V Frankokuvert 10/12 öre Norrköpingsemissionen typ V ultramarin-matt ultramarin, sänt från BOFORS 20.5.98 till NORRKÖPING 21.5.98. (Reserve approx. € 97 / $120) on cover 1000
Buy Click for photo 7306K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk5, 50 Frankokuvert 10/12 öre Stockholmsemissionen typ VII, tilläggsfrankerat med 10/12 öre. Sänt från STOCKHOLM C10 10.12.93 till Tyskland. Ankomststämplat på baksidan. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 7307K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk5 VIII Frankokuvert Stockholmsemissionen 10/12 öre sänt från ENGELHOLM 15.11.1889 till Danmark. Ankomststämplat K .OMB.1 17.11.89. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
7308K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Flk7 Frankokuvert 2 öre använt som trycksakskuvert, tilläggsfrankerat med 5 pf och sänt från FRIEDEBERG 29.8.02 till MÜLHAUSEN 30.8.02. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7309K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk9 Frankokuvert 4 öre sänt underfrankerad som trycksak från STOCKHOLM ÖM 31.12.1896 till Danmark. Lösenstämpel T samt noteringar "1 öre" och "2" för dubbelt felande porto. Ankomststämplat KIØBENHAVN på baksidan. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7310K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk9 Frankokuvert 4 öre sänt underfrankerat från HERNÖSAND till Danmark. Transit PKXP No 81A 4.1.1900 och ankomststämplat KJØBENHAVN 5.1.00. T-stämpel och lösennotering "2" (öre). (Reserve approx. € 10 / $12) on cover 100
Buy Click for photo
(2 photos)
7311K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk9, 61 Frankokuvert 4 öre som det begärts lösen för då tilläggsfrankeringen med F 61 (bläckmakulerad) på baksidan ej noterats. Sänt till Danmark och ankomststämplat KJØBENHAVN 3.OMB. 20.10.96. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7312K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk10 Fem st frankokuvert 5 öre, sända som trycksaker till Danmark, England, resp. Tyskland 1891-1915. (5). (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 7313K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk10 Frankokuvert 5 öre sänt som trycksak från KARLSKRONA 30.12.1892 till Tyskland. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7314K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk10 Frankokuvert 5 öre sänt som trycksak till Finland, endast makulerat med utländska stämplar FRÅN UTLANDET och HANGÖ 1.1.91. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7315K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk10, 55 Frankokuvert 5 öre tilläggsfrankerat med 15 öre, sänt från GÖTEBORG 30.6.06 till Argentina. Ovanlig destination. (Reserve approx. € 68 / $84) on cover 700
Buy Click for photo 7316K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk13, 61, 79 Frankokuvert 4 öre tilläggsfrankerat med 1+5 öre, som trevlig kombination, sänt från TULLINGE STATION 31.12.1912 till Danmark. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7317K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk13, 79 Frankokuvert 4 öre tilläggsfrankerat med 5 öre, sänt som trycksak från MALMÖ 12.4.16 till Danmark. (Reserve approx. € 10 / $12) on cover 100
Buy Click for photo 7318K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk13A 4 öre med omvända linjer, lot om nio st. Facit 3600. (9). (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
7319K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk14, 88 30 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 5 öre, sänt som rekbrev från STOCKHOLM 7 11.12.19 till Finland. Ankomststämplat HELSINGFORS HELSINKI 13.XII.19. 2×F 71 har använts som förslutning av kuvertet. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300