Quick selection – Auction for collections and accumulations 356:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6630 lots found, showing page 219 of 332

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 356 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6630 lots found, showing page 219 of 332

Print this list

Buy Click for photo 7260 Sweden F 33. HANGÖ 20.1.1883. Praktavtryck av finsk ortstämpel. (Reserve approx. € 19 / $24) 200
Buy Click for photo 7261 Sweden F 30. HELSINGØR 5.11 4.TOG dansk järnvägsstämpel. (Reserve approx. € 19 / $24) 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7262K Sweden F bKe4, 52. HULL SHIP LETTER i två olika typer 1883 resp 1905, på varsitt brevkort sända till England. (2). (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo 7263 Sweden F 61. KB AUS SCHWEDEN. Tysk stämpel på två märken. Ett par mindre åldersfläckar. (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo 7264 Sweden F 82. KJØBENHAVN 7.7.14. LYX-stämpel. (Reserve approx. € 15 / $18) 150
Buy Click for photo 7265K Sweden F 54. KJØBENHAVN-HELSINGØR 22.TOG 28.12 samt FRA SVERIGE på brev frankerat med 2×10 öre sänt till Frankrike. Ankomststämplat PARIS ETRANGER 1898. (Reserve approx. € 19 / $24) 200
Buy Click for photo 7266 Sweden F 377B. KJØBENHAVN-MALMØ 2.POST 31.8.50 , dansk stpl i LYX. (Reserve approx. € 15 / $18) 150
Buy Click for photo 7267 Sweden F Tj19. MERÅKERBANENS POSTEXP 1.VI.10 (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo 7268 Sweden F 54. NORDSJÆLLAND JB PKT samt FRA SVERIGE inom ram på brevklipp (Reserve approx. € 24 / $30) 250
Buy Click for photo 7269 Sweden F 273A. OSTROLENKA (SÜDOSTPR) 21.10.40. Polsk LYX-stämpel på klipp. (Reserve approx. € 19 / $24) 200
Buy Click for photo 7270K Sweden F 100, bKe36. PAQUEBOT som makulering på brevkort sänt från HAMILTON BERMUDA 29.MAY.36 till GÖTEBORG 16.6.36. Litet riss i ovankant. (Reserve approx. € 15 / $18) 150
Buy Click for photo 7271 Sweden STOCKHOLM K.E. 2.11.81 på finskt 25 p karmin (F 18).
Beskrivning på SVENSKA: Sweden, cancellations. STOCKHOLM K.E. 2.11.81 on a Finnish Coat-of-arms m/75, 25 p carmine (Facit 18). (Reserve approx. € 24 / $30)
250
Buy Click for photo 7272K Sweden F bKe16. TURKU ÅBO 28.XI.13. Brevkort 10 öre sänt till Finland och makulerat med endast utländska stämplar. Ankomststämplat HELSINGFORS HELSINKI 29.XI.13. (Reserve approx. € 15 / $18) 150
Buy Click for photo 7273K Sweden F 177A. TURKU ÅBO 7.VII.35 samt LAIVAKIRJE PAQUEBOT på brev sänt till Åbo. (Reserve approx. € 15 / $18) 150
Buy Click for photo 7274 Sweden 14 danska märken makulerade med svenska stämplar, bl.a. Malmö, Landskrona, Helsingborg samt järnvägsstämplar. (14). (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo
(2 photos)
7275K Sweden Helsingør–Helsingborg route. Swedish TPO cancellations PKXP No 81A and B, respectively, on two Danish postcards. Both also with boxed cancellation FRÅN DANMARK, and sent to Sweden. (2). (Reserve approx. € 24 / $30) 250
Buy Click for photo 7276K Sweden LaPe 17 brevkort 10 p röd, sänt från Finland och endast makulerat med FRÅN FINLAND och STOCKHOLM K.E. 6.5.1887. (Reserve approx. € 19 / $24) 200
Buy Click for photo 7277K Sweden STOCKHOLM K.E. 15.11.1885 på inkommande brevkort 10 p från Finland. Även stämpel FRÅN FINLAND. (Reserve approx. € 19 / $24) 200
Buy Click for photo 7278K Sweden F R4.STOCKHOLM 6.8.06 och FRÅN FINLAND som enda makuleringar på inkommande brevkort daterat "Mariehamn 4 aug 1906", sänt från Finland och makulerat med 4 k. (Reserve approx. € 19 / $24) 200
Buy Click for photo 7279 Sweden Mi 47. (FRÅ)N TYSK(LAND) on German stamp 10 pf. Unusual cancellation strucked on stamps. (Reserve approx. € 19 / $24) 200