Quick selection – Auction for collections and accumulations 356:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6630 lots found, showing page 189 of 332

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 356 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6630 lots found, showing page 189 of 332

Print this list

Buy Click for photo 6660K Sweden Facit 188 cover, 40 öre (ändmärke ur rulle med liten def.) som lösen på underfrankerat brev sänt från TORONTO 2.JUN.1922, Kanada, till ARNÄSVALL 17.6.1922. Lösenstpl T50 och svensk lösenetikett. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6661P Sweden Facit 188, 144A, 179A cover, 10+20+2x40 öre på rek expressbrev sänt från KALMAR 22.2.22 till Stockholm. Observera datum. (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6662K Sweden Facit 188, 85 cover, 20+40 öre, mixed franking, on registered cover sent from STOCKHOLM 25.10.22 to Switzerland. Arrival cds EMMISHOFEN 30.X.22.. (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6663K Sweden Facit 189, 143A, 177A cover, 40 öre typ I + 5+15 öre på pf-brev sänt från STOCKHOLM 5.10.29. Stämplar RETUR AVSÄNDAREN, DUPLETT FÖRUT AVISERAD DEN, samt EJ EFTERFRÅGAD:. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
6664K Sweden Facit 190, 146C, 177C cover, 10+15+40 öre på expressbrevkort, sänt från STOCKHOLM 31.12.35 till Tyskland. Ankomststämplat BERLIN CHARLOTTENBURG 9 1.1.36. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 6665K Sweden Facit 190, 181 cover, 20+40 öre på rekbrev sänt från STOCKHOLM 1 28.10.30 till Kanada. Ankomststämplat WINNIPEG 11.NO.30. Mycket ovanlig destination för rek. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
6666K Sweden Facit 190, 261A, 265 cover, 5+40+60 öre på luftpostbrev sänt från MARIESTAD LBR 17.10.38 till Australien. Eftersänt från Victoria till Västaustralien. Transitstämplat samt ankomststämplat SYDNEY N.S.W. AUST. 29.OCT.1938. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6667 Sweden Facit 191 or Scott 184 used, 45 öre brun. LYX-stämplat LÄGGERSTA 22.9.1933. (Reserve approx. € 15 / $18) used 150
Buy Click for photo 6668K Sweden Facit 191 or Scott 184 cover, 45 öre på rekbrev sänt från STOCKHOLM 19 1.9.32 till Kanada. Ankomststämplat WINNIPEG CANADA 15.SP.32.Ngt slarvigt öppnat, men trots det ett vackert och mycket sällsynt objekt. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 6669K Sweden Facit 191 or Scott 184 cover, 45 öre på rekbrev sänt från STOCKHOLM 16.4.31 till Sydafrika. Ankomststämplat 11.MAY.31. (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6670K Sweden Facit 191 or Scott 184 cover, 45 öre som singelfrankering på rekbrev (ngt slarvigt öppnat), sänt från MUNKFORS 22.10.1931 till Italien. Ankomststämplat på baksidan. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6671K Sweden Facit 191 or Scott 184 cover, 2x45 öre på adresskort till paket sänt från KIRUNA 18.2.40 till LANNAVARA 20.2.40. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6672K Sweden Facit 191, 146A cover, 10+45 öre på vackert rek luftpostbrev sänt från STOCKHOLM 12.6.30 till Frankrike. Ankomststämplat PARIS 14.6.30. (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6673K Sweden Facit 191, 177A cover, 2x15+45 öre on special delivery cover sent from KÄVLINGE 22.5.30 to Great Britain. Cancellations EXPRESS and EXPRESS FEE PAID. Attractive cover. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 6674K Sweden Facit 192 or Scott 185 cover, 50 öre som singelfrankering på rek pf-brev sänt från STOCKHOLM 9.5.22 till Norge. Ankomststämplat 13, 14 och 15.V22. Mycket ovanligt objekt. (Reserve approx. € 78 / $96) on cover 800
Buy Click for photo
(2 photos)
6675K Sweden Facit 192 or Scott 185 cover, 50 öre på fyra försändelser, varav två singelfrankeringar och två blandfrankeringar med Lejon, bl.a. rek med valutakontroll till USA. (4). (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 6676K Sweden Facit 192 or Scott 185 cover, 50 öre på skattepostanvisning sänd från MARIEFRED 6.3.24. Ankomststämpel STOCKHOLM 1 ANK. KVITTO Å AVI 7.3.24. Lätt missfärgning, men mycket bra singelfrankering. (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6677P Sweden Facit 192 or Scott 185 cover, 2x50 öre på assbrev sänt från STOCKHOLM 5 3.7.24 till Frankrike. Stpl CHARGE samt ankomststämplat STRASBOURG A PARIS 6.7.24. (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6678P Sweden Facit 192 or Scott 185 cover, 50 öre, single usage, on complaint (form no. 329, May 28) regarding a registered letter. Cancelled ODENSVIHOLM 16.4.29, POSTMÄSTAREN GAMLEBY 12.SEP.1929 etc. (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6679K Sweden Facit 192 or Scott 185 cover, 50 öre på mycket vackert rekbrev sänt från YXNERUM 23.1.1924 till Norrköping. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150