Quick selection – Auction for collections and accumulations 356:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6630 lots found, showing page 160 of 332

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 356 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6630 lots found, showing page 160 of 332

Print this list

Buy Click for photo 6080P Sweden Facit 97 cover, Surcharge 1.98 / 5 Kr dark carmine, single usage, on insured cover sent from LILLA EDET to Göteborg. One missing corner perf. F 4000 (Reserve approx. € 68 / $84) on cover 700
Buy Click for photo 6081K Sweden Facit 98 cover, 2.12/5 kr +10+65 öre on insured cover with return receipt (Avis de réception) sent from LINKÖPING 15.3.19 to Germany. Arrival cds HONNET (RHEIN) 8-9V 21.3.19. Very scarce item. Ex Nova 2006. F 4000 (Reserve approx. € 240 / $300) on cover 2500
Buy Click for photo 6082K Sweden Facit 99 or Scott 99 cover, 5×7/10 öre som mycket ovanlig kombination för rek 35 öre, sänt från GÄFLE 2.11.18 till Tyskland. Ankomststämplat LEIPZIG 15.11.18, m.fl. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo
(2 photos)
6083K Sweden Facit 99 or Scott 99 cover, Påtryck 7 / 10 öre röd som trevlig singelfrankering, innan det att ett orinarie 7 öres märke fanns utgivet (F80 1.8.1918). Brevkort med handgjord delad adressida, sänt från STOCKHOLM 8.7.18 till Danmark.. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo
(3 photos)
6084K Sweden Facit 99 or Scott 99 cover, 7/10 öre på fem försändelser, inkl. tre rek, varav ett lokalt. (5). (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
6085K Sweden Facit 99 or Scott 99 cover, 7/10 öre på fyra försändelser, inkl. rek till Danmark, underfrankerat brev lösenbelagt med 5 öre, 3-strip på brev till Tyskland samt lokalbrev 22 öre inom Filipstad. (4). (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6086K Sweden Facit 99 or Scott 99 cover, 2x7/10 öre på näverkort sänt från STOCKHOLM 1 13.9.1918 till Nederländerna. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6087K Sweden Facit 99, 141A cover, 5×7/10 + 5 öre som mycket trevlig kombination på rekbrev sänt från SÄFSJÖ 21.12.1921 (F/SM) till Engelsberg, och eftersänt till Strängnäs. Korrekt porto 20 öre + rek 20 öre. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6088K Sweden Facit 99, 74 cover, 4+3×7/10 öre på obeställbart brev sänt från STOCKHOLM 1 10.10.33 till London. Stämplar LONDON W.C. 12.OCT.1933, PARTI, RETOUR, samt notering "left 39 New Oxford Street over 10 years ago". Ett märke med riktkors. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6089K Sweden Facit 99, 84, 86 cover, 15+25+7/10 öre on insured cover sent from ÅBY 23.9.16 to Malmö. Notation "frim. av avs." (stamped by sender). (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6090K Sweden Facit 99v1, 84 cover, 7/10 öre with misplaced surcharge, together with 15 öre, on local registered cover cancelled STOCKHOLM SÖD 4 8.6.18. Scarce combination. (Reserve approx. € 68 / $84) on cover 700
Buy Click for photo
(3 photos)
6091K Sweden Facit 99-101, 103 cover, One cover franked with 7/10 öre, two covers franked with 12/25 öre, two covers franked with 12/65 öre and one cover franked with 27/65 öre. (6). (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6092 Sweden Facit 100 or Scott 100 used, Påtryck 12 / 25 öre orange. LYX-stämplat TORSHÄLLA 15.7.1918. (Reserve approx. € 15 / $18) used 150
Buy Click for photo
(2 photos)
6093K Sweden Facit 100 or Scott 100 cover, 12/25 öre på fyra försändelser inkl. ett rekbrev sänt från Ånge till Stockholm. (4). (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6094K Sweden Facit 100 or Scott 100 cover, Påtryck 12 / 25 öre orange LYX-stämplat ÖFVERENHÖRNA 20.7.1918, på brev sänt till STOCKHOLM 20.7.18. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6095K Sweden Facit 100 or Scott 100 cover, 2x12/25 öre på censurerat brev (hålslaget) sänt från SKELLEFTEÅ LBR 4.6.1918 till USA. Ankomststämplat KESWICH 1.AUG.1918. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6096K Sweden Facit 100, 71 cover, 1+3x12/25 öre, as unusual combination, on cash on delivery cover sent from STOCKHOLM 2 17.7.18 to Skellefteå. One short corner perf. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6097K Sweden Facit 100, 81 cover, 12/25 + 8 öre som ovanlig kombination på censurerat brev sänt från STRÖMSTAD 30.4.19 till USA. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6098K Sweden Facit 101, 101, 102 cover, 12/25+12/65+27/55 öre on registered cover sent from LINKÖPING 8.2.22 to Denmark. Arrival cds SVEBØLLE 9.2.22. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6099K Sweden Facit 101, 102, 74 cover, 4+12/65+2×27/65 öre som korrekt rekporto 70 öre på dekorativ framsida sänt från LINKÖPING 5.9.1922 till Portugal. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200