Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the bid form
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day. The last update was on 20 February at 18:48.

4983 lots found, showing page 56 of 250

Print this list

Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Bid Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)

4983 lots found, showing page 56 of 250

Print this list

Place bid Click for photo 6101K Sweden Facit 40 or Scott 40 cover, 2 öre på lokal trycksak sänt inom STOCKHOLM 5.7.92. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Place bid Click for photo 6102K Sweden Facit 40 or Scott 40 cover, 2 öre på lokalt trycksakskort sänt inom STOCKHOLM 1.TUR 9.2.1892. Igensatt riss i kortet. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Place bid Click for photo 6103K Sweden Facit 40, 41, bKe7 cover, 2+3 öre som dekorativ tilläggsfrankering på brevkort 5 öre, sänt från STOCKHOLM C9 24.9.91 till Schweiz. Ovanligt tidig användning av valören 2 öre på försändelse. Transit PKXP No 2C UTR N 25.9.1891 och del av ankomststämpel CONSIGN. LETTERS 27.IX.91. Ex. Frimärkshuset 1992 och Göta 1994. (Reserve approx. € 81 / $100) on cover 800
Place bid Click for photo 6104K Sweden Facit 40, 41, bKe7 cover, 2+3 öre som dekorativ tilläggsfrankering på brevkort 5 öre, sänt från UPSALA 14.8.1892 till Nederländerna. Ankomststämplat AMSTERDAM 16.AUG.92. Transitstämpel PKXP Nr 2A UTR N 15.8.1892. Ex. Göta 1977 och Anteba 1984. (Reserve approx. € 81 / $100) on cover 800
Place bid Click for photo 6105 Sweden Facit 40b or Scott 40 used, 2 öre orange. LYX-stämplat LÅNGSHYTTAN 26.11.1892. Ngt kt. (Reserve approx. € 15 / $19) used 150
Place bid Click for photo 6106K Sweden Facit 40c or Scott 40 cover, 2 öre rödaktigt orange på lokalt trycksakskuvert sänt inom UPSALA 2.TUR 2.10.91. Eftersänt lokalt. Ovanligt tidig användning. (Reserve approx. € 25 / $31) on cover 250
Place bid Click for photo 6107K Sweden Facit 41a, 42a, bKe7 cover, 3+4 öre som mycket ovanlig tilläggsfrankering på brevkort 5 öre (veck), sänt från STOCKHOLM 17.9.92 till Tyskland. Ankomststämplat M. GLADBACH 19.9.92. (Reserve approx. € 71 / $88) on cover 700
Place bid Click for photo 6108K Sweden Facit 42 or Scott 42 cover, 4 öre på intressant PS-kort angående eftertaxering av ett rekbrev sänt till USA, som vid kontroll visat sig vara underfrankerat 2 öre. Eftersom inget 2 öres frimärke fanns utgivet vid denna tid har felfrankeringen i stället betalats med 4 öre (ft) som makulerats WEDEVÅG 26.5.1887. (Reserve approx. € 61 / $75) on cover 600
Place bid Click for photo 6109P Sweden Facit 42 or Scott 42 cover, 2x4 öre i par på trycksak med dubbelt porto, sänt från GEFLE 22.10.1890 till Hudiksvall. Ett märke med hörnveck. (Reserve approx. € 40 / $50) on cover 400
Place bid Click for photo 6110K Sweden Facit 42 or Scott 42 cover, 2×4 öre på brev med porto motsvarande dubbelt trycksaksporto, kuvertet har dock varit igenklistrat. Lokalt trycksaksporto var inte infört vid denna tid. Sänt inom GÖTEBORG LBR 2.3.1891. Även stämpel GÖTEBORG-FILIAL 3.3.1891. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Place bid Click for photo 6111K Sweden Facit 42 or Scott 42 cover, 4 öre som singelfrankering på fyra st. trycksaksbrev. F 400 (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Place bid Click for photo 6112K Sweden Facit 42 or Scott 42 cover, 4 öre på reklamkuvert sänt som trycksak till Anundsgård. Stämplat PKXP No 6B 28.9.1892. (Reserve approx. € 10 / $13) on cover 100
Place bid Click for photo 6113K Sweden Facit 42 or Scott 42 cover, 4 öre på tre trycksaksförsändelser varav ett brevkort sänt från ÖRNSKÖLDSVIK 11.7.1888 till Bjästa. (3). F 300 (Reserve approx. € 10 / $13) on cover 100 110
Place bid Click for photo
(2 photos)
6114K Sweden Facit 42, 61 cover, 1+4 öre som ovanlig kombination på lokalt vykort (Industrihallen. Stockholms-utställningen 1897). Stämplar STOCKHOLM KUPOLEN 30.9.1897, och STOCKHOLM Ö. 1.TUR 1.10.97. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Place bid Click for photo 6115 Sweden Facit 42b or Scott 42 used, 4 öre grå. Vackert praktex. stämplat STOCKHOLM SÖD 27.1.1889. Signerat OP. (Reserve approx. € 15 / $19) used 150
Place bid Click for photo 6116K Sweden Facit 42b or Scott 42 cover, 2×4 öre grå på tidningsbanderoll sänt från GÖTEBORG-FILIAL 30.7.1887 till Barkeryd. Ovanligt objekt. (Reserve approx. € 71 / $88) on cover 700
Place bid Click for photo 6117 Sweden Facit 42c or Scott 42 used, 4 öre ljusgrå. LYX-stämplat LJUNGSKILE 2.7.1888. Ett par nötta tänder. (Reserve approx. € 15 / $19) used 150
Place bid Click for photo
(2 photos)
6118K Sweden Facit 42d, 44b cover, 11×4+6 öre på överfrankerat pf-brev med portot 35 öre sänt från BORÅS 21.3.1891 till Lund. P.g.a. överfrankeringen är endast nio st 4-öresmärken makulerade. Troligen förfrankerat av avsändaren för andra viktklassen. Ett märke def. p.g.a. placeringen. (Reserve approx. € 40 / $50) on cover 400 400
Place bid Click for photo
(2 photos)
6119K Sweden Facit 42d, 61, bKe7 cover, 1+4 öre som tilläggsfrankering på brevkort 5 öre, sänt underfrankerat till Argentina, eftersom portot till UPU3-destinationer var 15 öre före 1895. Stämplat PKXP No 2A INR N 27.10.1893, ABONAD O SE No 1 A 23.NO.93 och BUENOS AIRES CLASIFICATION 23.NV.93. Intyg Lasse Nielsen (1985). Synnerligen sällsynt objekt. (Reserve approx. € 300 / $380) on cover 3000
Place bid Click for photo 6120K Sweden Facit 42d, 61, bKe7 cover, 1+4 öre som ovanlig tilläggsfrankering på brevkort 5 öre, stämplat PKXP No 13 17.7.1892, sänt till Ryssland. Transit PKXP No 32 17.7.1892 och ankomststämplat St. Petersburg. (Reserve approx. € 71 / $88) on cover 700