Quick selection:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots

Legend: = Click to put the lot in the order form

3176 lots found, showing page 46 of 159

Print this list

After auction sales International auction 352

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

3176 lots found, showing page 46 of 159

Print this list

Click for photo
(14 photos)
905A Sverige Samling i Visiralbum. L-län, 472 olika ortstämplar ordnade alfabetiskt, på lösa frimärken, brevklipp eller försändelser. Även bättre, Ringtyp–moderna, läsbara–prakt. (Reserve approx. € 60 / $71) 600 950
Buy Click for photo 906 Sverige Liten lot Ringtyp–Oscar med praktstämplar. (Reserve approx. € 50 / $59) 500
907 Sverige GOTLAND. Nio st PRAKT-/LYX-stämplar 1866–1910. Bl.a. F 10+24 WISBY, DUSS, HEJDE, ROMA. Vacker lot. (Reserve approx. € 50 / $59) 500 500
Buy 908K Sverige GOTLAND. Åtta frankerade PRAKT-/LYX stämplade vykort 1903–19. Bl.a. Sylfaste, Vamlingbo, Burge. (Reserve approx. € 50 / $59) 500
909K Sverige GOTLAND. Tre st intressanta 12 öre Vapen brev inkl. WISBY 8.9.1865, KLINTEHAMN 29.4.1871 samt ett brev från Stockolm till Wisby eftersänt till Hemse ankomststämplat BURGSVIK 17.5.1870. (Reserve approx. € 50 / $59) 500 500
Click for photo
(4 photos)
910P Sverige Ca 300 ortstplr Ringtyp–ca 1920 på Visirblad varav 220 tjänste. Många vackra och en hel del småorter. (Reserve approx. € 50 / $59) 500 900
Buy Click for photo
(2 photos)
911P Sverige Lot ca 90 märken Ringtyp–1970-tal, flera prakt–lyx, några par. (Reserve approx. € 50 / $59) 500
Click for photo
(3 photos)
912A Sverige Parti 1890–1911 i Visiralbum med fickor. 102 försändelser (kort + kuvert), samtliga med stämplar på Oscar II (Ho–Ru). Ett antal stämplar av fin kvalitet och ett antal > 100 kr i Postal. Något hänsyn inte taget till vykorten som sådana. Ngt blandad kval. (Reserve approx. € 50 / $59) 500 1000
913A Sverige Samling/parti 1920–1980 i Visiralbum med fickor. Ortstämplar på brevklipp och på tvättade frimärken. Ha–Hö. 39 Visirblad. En hel del praktstämplar. Ngt blandad kval. (Hundratals) (Reserve approx. € 50 / $59) 500 500
914A Sverige Samling/parti 1920–1980 i Visiralbum med fickor. Ortstämplar. Samling frimärken på brevklipp och tvättade frimärken. Oa–Sl. Ett antal praktstämplar. Ngt blandad kval. (Hundratals) (Reserve approx. € 50 / $59) 500 500
915A Sverige Samling/parti 1920–1980 i Visiralbum med fickor. Ortstämpelparti, dels på brevklipp dels på tvättade märken. Ga–Gö. Totalt 40 visirblad. Från läsbart till prakt. Totalt 40 visirblad. Blandad kval. (Hundratals) (Reserve approx. € 50 / $59) 500 500
916A Sverige Samling/parti 1920–1980 i Visiralbum med fickor. Frimärken på brevklpp och lösa frimärken med ortstämplar, allt från läsbart till prakt. Id–Kö. Totalt 42 visirblad. Ngt blandad kval. (Hundratals) (Reserve approx. € 50 / $59) 500 500
917A Sverige Samling/parti 1920–1980 i Visiralbum med fickor. Frimärken på brevklipp och lösa frimärken, alla med ortstämplar, allt från läsbart till prakt. Aa–Br. Totalt 43 visirblad. Ngt blandad kval. (Hundratals) (Reserve approx. € 50 / $59) 500 500
918A Sverige Samling/parti 1920–1995 i Visiralbum med fickor. Frimärken på brevklipp och lösa frimärken, alla med ortstämplar, allt från läsbart till prakt. Hela alfabetet. Totalt 31 Visirblad. Ngt blandad kval. (Hundratals) (Reserve approx. € 50 / $59) 500 500
919A Sverige Parti 1920–1980 i Visiralbum med fickor. Frimärken på brevklipp och lösa frimärken med ortstämplar allt från läsbara till prakt. Vå–Öv. Totalt 48 visirblad. Ngt blandad kval. (Hundratals) (Reserve approx. € 50 / $59) 500 600
920A Sverige Samling/parti 1880–1980 i Visiralbum med fickor. Brevklipp och lösa märken. en hel del med bra stämplar. Ngt blandad kval. (Hundratals) (Reserve approx. € 50 / $59) 500 500
921A Sverige Parti 1910–1940 i stor insticksbok. Järnvägspoststämplar på i huvudsak Gustaf V Medaljong. Ngt blandad kval. (>400) (Reserve approx. € 50 / $59) 500 500
Buy 922A Sverige Samling/parti 1880–1910 i Visiralbum med fickor. Enbart järnvägspoststämplar på Ringtyp och Oscar II (Inga PKXP el. PLK el. PKP). Dessutom lite modernt material i albumet som ej räknats in. Blandad kval. (>350) (Reserve approx. € 50 / $59) 500
Click for photo
(10 photos)
923A Sverige Samling i Visiralbum. F-län, 377 olika ortstämplar ordnade alfabetiskt, på lösa frimärken, brevklipp eller försändelser. Även bättre, Ringtyp–moderna, läsbara–prakt. (Reserve approx. € 50 / $59) 500 850
Click for photo
(8 photos)
924A Sverige Samling i Visiralbum. G-län, 270 olika ortstämplar ordnade alfabetiskt, på lösa frimärken, brevklipp eller försändelser. Även bättre, Ringtyp–moderna, läsbara–prakt. (Reserve approx. € 50 / $59) 500 1500