Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the bid form
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day. The last update was on 20 February at 18:48.

4983 lots found, showing page 186 of 250

Print this list

Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Bid Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)

4983 lots found, showing page 186 of 250

Print this list

Place bid Click for photo
(2 photos)
8701K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB1, 3, 5, 7 Kortbrev 5 öre, bl.a. tilläggsfrankerade med Ringtyp, Oscar, samt senare kombinationer. Bl.a. till Danmark, samt underfrankerat till Finland. Tre med datumsiffror. En är endast en framsida. (11). (Reserve approx. € 30 / $38) on cover 300
Place bid Click for photo 8702K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB1, 43 Kortbrev 5 öre med bevarad rivkant tilläggsfrankerat med 5 öre och sänt från KÖPING 30.9.1889 till Stockholm. Ovanlig användning. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Place bid Click for photo
(2 photos)
8703K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB2, 4, 6, 8 Kortbrev 10 öre, bl.a. tilläggsfrankerade, sända till utlandet, inkl. underfrankerad till Tyskland. Fyra med datumsiffror. (15). (Reserve approx. € 30 / $38) on cover 300
Place bid Click for photo 8704K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB2, 4, 8 Tio kortbrev 10 öre, samtliga sända till utlandet 1891-1910, varav 2xkB2, 6x4 och 2x8. (10). (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Place bid Click for photo 8705K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB2, 45 Kortbrev 10 öre tilläggsfrankerat med 10 öre, sänt från UPSALA 4.11.1889 till Italien. Mycket vackert objekt, trots mindre skada på baksidan. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Place bid Click for photo 8706K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB4, 54 Kortbrev 10 öre tilläggsfrankerad med 10 öre, sänt från UPSALA 31.3.1896 till Holland. Stämplar PKXP No 2 C UTR N 1.4.1896, AMSTERDAM 2.APR.96 och A.38. Praktobjekt. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Place bid Click for photo 8707K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB8 Kortbrev 10 öre med datumsiffra 1110, sänt underfrankerat till Finland. Stämplar ÅNGBÅTS PXP No 123 23.8.1911, HELSINGFORS HELSINKI 24.VIII.11 och T. Lösenbelopp "25 p". Ovanligt objekt. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Place bid Click for photo 8708K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB8 Kortbrev 10 öre sänt underfrankerat från STOCKHOLM 6.1.07 till Tyskland. Ankomststämplat HANNOVER 3-4V 8.1.07. Lösenstämpel T12½. (Reserve approx. € 10 / $13) on cover 100
Place bid Click for photo 8709K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB9, 82 Kortbrev 5 öre sänt lokalt inom KARLSKRONA 15.5.16, och eftersänt till Stockholm utan tilläggsfrankering. Lösenbelagt med dubbelt felande porto 10 öre som makulerats STOCKHOLM 17.5.16. (Reserve approx. € 25 / $31) on cover 250
Place bid Click for photo 8710K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB17 Två kortbrev 15 öre brun utan datumsiffror, en tilläggsfrankerad med F79 och den andra med F140A, och använda 1920. (2). (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Place bid Click for photo
(2 photos)
8711K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB17, 143A Kortbrev 15 öre tilläggsfrankerat med 5 öre sålt av Posten efter den 1.7.1920. Stämplat PLK 452 8.11.20, sänt till Argentina. Ankomststämplat BUENOS AIRES XXII 13.DIC.1920. (Reserve approx. € 25 / $31) on cover 250
Place bid Click for photo 8712K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB32, 146C Kortbrev 15 öre tilläggsfrankerat med 10 öre, sänt från STOCKHOLM 1 6.3.31 till Kaschgar (Ryssland/Kina), "Via Moskva, Osch, Irkeschstan". Ankomststämplat 30.3.31. (Reserve approx. € 30 / $38) on cover 300
Place bid Click for photo 8713K Sweden Air mail cover, F bKe31, 271C etc. 5+10+90 öre som tilläggsfrankering på brevkort (veck), sänt med luftpost express, från GÖTEBORG 1 29.11.46 till Brasilien. Notering "Förstatur Stockholm-Montevideo". (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Place bid Click for photo 8714K Sweden Air mail cover, F 71, 139, bKe32 1+3x3 öre on postal stationery card 15 öre, sent by air mail to Austria. Cancellations OSBY 18.8.34 and BERLIN C 19.8.34. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Place bid Click for photo 8715K Sweden Air mail cover, F 71, 73, 145E 2x1+3+10 öre på luftpost trycksak sänt till Tyskland. Stämplar LUFTPOST FRÅN STOCKHOLM, FÖRSTA TUREN, STOCKHOLM-KALMAR-STETTIN-BERLIN-WIEN 22.6.29 BERLIN CENTRALFLUGHAFEN 22.6.29, BERLIN C 22.6.29, och MIT LUFTPOST BEFÖRDERT... Luning 93A7. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Place bid Click for photo 8716K Sweden Air mail cover, F 71, 80, 99 1+7+7/10 öre på luftpost trycksak sänt till Nederländerna. Stämplar LUFTPOST FRÅN STOCKHOLM, NATTPOSTFLYGNING STOCKHOLM-AMSTERDAM TUR 1 30.5.29 och AMSTERDAM 31.V.29 PER LUCHTPOST AANGEBRACHT. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Place bid Click for photo
(2 photos)
8717K Sweden Air mail cover, F 71, 81, etc. 4x1+2x8+2x10+2x15 öre på rekommenderat luftpostbrev sänt från STOCKHOLM 17.8.26 till FRANKFURT 19.8.26. Tyskt stämpelbundet brevmärke på baksidan, samt stämpel MIT LUFTPOST BEFÖRDERT HAMBURG 1. (Reserve approx. € 25 / $31) on cover 250
Place bid Click for photo 8718K Sweden Air mail cover, F 72, 74, bKe32 2+2x4 öre on postal stationery card 15 öre, sent by air mail to Austria. Cancellations MALMÖ LBR 1 21.8.34, BERLIN C 22.8.34, LUFTPOST BEFÖRDERT BERLIN C2, WIEN 1 FLUGPOST 22.VIIII.34 and TRAUNKIRCHEN 23.VIII.34.. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Place bid Click for photo
(3 photos)
8719K Sweden Air mail cover, F 73, 101 3+12/65 öre på trycksak sänt med första ordinarie luftposten å från MALMÖ LUFTPOST 8.APR.1929, å linjen Malmö-Hamburg-Amsterdam-London. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Place bid Click for photo 8720K Sweden Air mail cover, F 73, 101 3+12/65 öre på trycksak sänt med första turen Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin-Paris. Stämplar BERLIN ZENTRALFLUGHAFEN och BERLIN C 22.6.29, samt ankomststämplat 23.6.29. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150