Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the bid form
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day. The last update was on 19 February at 11:11.

4983 lots found, showing page 176 of 250

Print this list

Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Bid Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)

4983 lots found, showing page 176 of 250

Print this list

Place bid Click for photo 8501K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe13 Intressant brevkort 10 öre sänt från STOCKHOLM 6.1.01 till Finland. Skeppsnotering "pr åf Oikama". Transitstämplat ÅBO TURKU 6.1.01. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Place bid Click for photo 8502K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe13 Brevkort 10 öre sänt från NORRKÖPING 4.12.1891 till USA. Ankomststämplat PHILA. RECEIVED 22.DEC.1891. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Place bid Click for photo 8503K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe13 Brevkort 10 öre stämplat PKXP Nr 6A UPP 5.10.1892, sänt till Belgien. Ankomststämplat BRUXELLES 7.OCTO.1892. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Place bid Click for photo 8504K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe13 Brevkort 10 öre sänt från NYKÖPING 3.2.1898 till Schweiz, där det eftersänts. Stämplar PKXP No 64A 4.2.1898, GENEVE 7.II.98 och ZURICH 7.II.98. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Place bid Click for photo 8505K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe13 Brevkort 10 öre daterat "Malmö 20/5 91" sänt till Nederländerna. Endast makulerat med utländska stämplar FRA SVERIGE M, K. OMB 5 20.5.91 och ROTTERDAM 21.MEI.91. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Place bid Click for photo 8506K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe13 Brevkort 10 öre sänt från STOCKHOLM C5 11.1.96 till Åbo, Finland. Ankomststämplat ÅBO TURKU 14.1.96. Skeppsnotering "per express". (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Place bid Click for photo 8507K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe13 Brevkort 10 öre, fem ex. sända till Belgien, Nederländerna resp. Tyskland, 1894-1900. (5). (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Place bid Click for photo 8508K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe13 Brevkort 10 öre sänt från STOCKHOLM 11.12.90 till Spanien. Transit 12.12.1890 och del av ankomststämpel på baksidan. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Place bid Click for photo
(2 photos)
8509K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe13 10 öre sänt från LUND 24.2.00 till NEW YORK N. Y. 8.MAR.00, eftersänt till "Greenwood, Brit. Columbia". Transit TRELLEBORG-SASSNITZ B 24.2.00. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Place bid Click for photo 8510K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe14 Brevkort 10 öre med datumsiffra 1106, stämplat PLK 341C (Ställdalen-Vanneboda) 11.6.12. Sänt till Belgrad, Serbien. Ankomststämplat 12.6.12 (juliansk kalender, gregoriansk 25.6). Synnerligen ovanlig destination, 1K (UNIK försändelse) enl. Facit. (Reserve approx. € 120 / $150) on cover 1200
Place bid Click for photo 8511K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe14 Brevkort 10 öre med datumsiffra 910, sänt från STOCKHOLM 12 TEGNERG 12.7.12 till Reykjavik, Island. R3 enl. Facit. (Reserve approx. € 40 / $50) on cover 400
Place bid Click for photo
(2 photos)
8512K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe14 Sexton brevkort, varav med tretton olika datumsiffror, samtliga sända till utlandet, bl.a. Tyskland, Schweiz, England och Frankrike. (16). (Reserve approx. € 40 / $50) on cover 400
Place bid Click for photo 8513K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe14 Brevkort 10 öre med datumsiffra 1006, sänt från MALMÖ 13.3.07 till England, där det hanterats som obeställbart. Stämplar WARRINGTON 19.MR.07, LIVERPOOL RETURNED LETTER OFFICE B 20.MR.07, LONDON RETURNED LETTER OFFICE B 21.MR,07, INCONNU NOT KNOWN och PKXP No 52A 31.3.1907. Notering "Not known" samt med ett flertal signaturer. Trevligt objekt. (Reserve approx. € 25 / $31) on cover 250
Place bid Click for photo 8514K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe14 Brevkort 10 öre med datumsiffra 1209, sänt från STOCKHOLM 2.6.13 till Sicilien. Ankomststämplat MESSINA CENTRO 6.6.13. Ovanlig destination. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Place bid Click for photo 8515K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe14 Brevkort 10 öre sänt från STOCKHOLM LBR 21.10.10 till Tyskland. Eftersänt från Wiesbaden till Berlin, MUNCHEN 16.OKT.10 och till Stockholm. Trevligt objekt. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Place bid Click for photo 8516K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe15 Vackert brevkort 5 öre med datumsiffra 911, sänt underfrankerat från STOCKHOLM 6 ODENG. 29.2.12 till Belgien. Ankomststämplat BRUSSEL BRUXELLES 11-12 2.III.1912. Lösenstämpel T 12½. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Place bid Click for photo 8517K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe16 Brevkort 10 öre med datumsiffra 113 sänt från LANDSKRONA 10.2.1915 till Palestina. Mycket ovanligt adressland, OK (inga kända försändelser) enl. Facit. Flertal ankomststämplar och eftersänt till Frankfurt. (Reserve approx. € 51 / $63) on cover 500
Place bid Click for photo 8518K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe16 Nio st. brevkort 10 öre, komplett med alla olika datumsiffror, plus dubbletter. Alla utom ett är sända till utlandet, bl.a. England, Finland och Frankrike. (9). (Reserve approx. € 25 / $31) on cover 250
Place bid Click for photo 8519K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe16 Brevkort 10 öre med datumsiffra 112 sänt från STOCKHOLM 10.9.13 till Turkiet. Ankomststämplat VATHY ÖSTERR. POST 17.IX.13. Ovanlig destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Place bid Click for photo 8520K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe17 5 öre med datumsiffra 216, sänt underfrankerat utan lösenbeläggning, från STOCKHOLM 27.5.16 till Melbourne, Victoria. Intressant objekt med censurstämpel PASSED. (Reserve approx. € 30 / $38) on cover 300