Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 128 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 128 of 250

Print this list

Buy Click for photo
(2 photos)
7541K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre on postcard sent from GRÄNGESBERG 13.12.30 to Madagascar. Very rare destination, R5 (2-3 known items) according to Facit. (Reserve approx. € 81 / $100) on cover 800
Buy Click for photo 7542K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på brevkort stämplat PKP 61 19.9.34 till Maracaibo, Venezuela. Mycket ovanlig destination, 1K (UNIK försändelse) enl. Facit. (Reserve approx. € 81 / $100) on cover 800
Buy Click for photo
(2 photos)
7543K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 2×15 öre (ktt) på brev sänt från ÖREBRO 6.1.34 till GÖTEBORG 1 10.7.34, för vidare befordran till Ryssland, och senare eftersänt till Lourenco Marques. Flertal stämplar på baksidan inkl. ankomststämplat LOURENCO MARQUES 1.SET.1934. Synnerligen ovanlig destination, 1K (UNIK destination) enl. Facit. (Reserve approx. € 51 / $63) on cover 500
Buy Click for photo
(2 photos)
7544K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på fyra försändelser, varav tre med blandfrankeringar med Lejon, bl.a. rekbrev sänt till Tjeckoslovakien, rekbrev till Finland, samt inrikes expressbrev. (4). (Reserve approx. € 40 / $50) on cover 400
Buy Click for photo 7545K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 3x15 öre på lokalt expressbrev sänt inom GÖTEBORG 16.10.30. Intressant brev med flera noteringar om möjliga gatunr samt "sökt ax epress den 16/10", "Sökt av exp. d. 16-10" och "Ej påträffad". (Reserve approx. € 25 / $31) on cover 250
Buy Click for photo 7546K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre som lösen på ïnrikes brev sänt från HOUSTON TEXAS 22.DEC.1930 till New York, sedan eftersänt underfrankerat till STOCKHOLM 9.1.31. Lösenstpl T CENTIMES 15 och svensk lösenetikett. Trevligt objekt. (Reserve approx. € 25 / $31) on cover 250
Buy Click for photo 7547K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM 29.6.1934 till Frankrike, där det lösenbelagts med 4×60 C. (Reserve approx. € 25 / $31) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
7548K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på brevkort sänt från STOCKHOLM 14.12.27 till Bulgarien. Ankomststämplat. (Reserve approx. € 25 / $31) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
7549K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på vykort (Stadshuset, Norra Valvet) sänt från STOCKHOLM 1 5.8.35 till Lettland. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7550K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på vykort (Kungl. Slottet) sänt från STOCKHOLM 1 23.11.29 till Nederländska Ostindien. Stämplar WAKASSER 25.12.29 och WATAMPONE 31.12.29. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Buy Click for photo 7551K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 3x15 öre på expressbrev sänt från STOCKHOLM CST 13.8.29 till Malmö. Eftersänt till YSTAD 14.8.1929. Även stpl. PKP 164 14.8.29. Notering "avs avrest". (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Buy Click for photo 7552K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 3x15 öre på rekbrev sänt från HÄRNÖSAND 20.10.32 till Tyskland. Ankomststämplat LÜBECK 23.10.32. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7553K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 3x15 öre på expressbrev sänt från GÖTEBORG 22.6.31 till Danmark. Ankomststämplat KØBENHAVN 23.6.31. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7554K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på vykort (Utsikt över Stora Lee, Ed) stämplat PKXP No 44B 21.9.1930 till Mexico, "via USA". Ankomststämplat 7.OCT.1930. R3 enl. Facit. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7555K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på vykort (Stegeholms slottsruin, Västervik) daterat "Korsnäs 19.10.30", sänt till Sydindien. Ankomststämplat 9.NOV.30. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Buy Click for photo 7556K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på brevkort sänt från STOCKHOLM 15 23.4.30 till Turkiet. Privat ank.stpl. 31.AVR.1930. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Buy Click for photo 7557K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på brevkort sänt från STOCKHOLM 16.6.31 till Nederländska Ostindien. Ankomststämplat MATAMPONE 17.7.31.. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Buy Click for photo 7558K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på brevkort sänt från UMEÅ LBR 13.2.32 till Rumänien. Ankomststämplat BUCARESTI SOSIRE 1 17.FEB.03. R3 enl. Facit. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7559K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på vykort (Saltsjöbaden) sänt från STOCKHOLM 31.7.28 till Rumänien. Ankomststämplat SEBER-ALINA. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7560K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på vykort (Kungl. Slottet) sänt från STOCKHOLM 19.3.30 till Nederländska Ostindien. Ankomststämplat 18.4.30. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200