Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 111 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 111 of 250

Print this list

Buy Click for photo 7201K Sweden Facit 136v3 cover, 2x10/3 öre ljusbrun med förskjutet påtryck, varav ett så kraftigt att del av två påtryck är synliga, tillsammans med 20/2 öre, på rekbrev sänt från STOCKHOLM 17.11.20 till Norrköping. Ovanlig variant på brev. (Reserve approx. € 120 / $150) on cover 1200
Buy 7202 Sweden Facit 136-38 used, 1920 Luftpost SET (3). 10 serier. F 3.800 (Reserve approx. € 40 / $50) used 400
Buy Click for photo 7203K Sweden Facit 137 cover, 20/2 öre på brev sänt från STOCKHOLM 1 30.12.20 till Schweiz. (Reserve approx. € 30 / $38) on cover 300
Buy Click for photo 7204K Sweden Facit 137 cover, 20/2 öre på vackert brev sänt från HEDEMORA LBR 4.2.1922 till Stockholm. Notering "Innehåller en nyckel". (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Buy Click for photo 7205K Sweden Facit 137 cover, 2×20 öre / 2 öre gulorange på brev sänt från STOCKHOLM 1 3.3.21. till Schweiz. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Buy Click for photo 7206K Sweden Facit 138 cover, 50/4 öre som singelfrankering på assbrev sänt från BJÖRSÄTER 2.9.21 till Stockholm. Del av övre bakfliken saknas. (Reserve approx. € 40 / $50) on cover 400
Buy Click for photo 7207 Sweden Facit 138vm mint, 1920 Luftpost 50 öre / 4 öre violett vm krona. Papperet något påverkat av ljus. Signerat Kosack. (Reserve approx. € 20 / $25) mint 200
Buy Click for photo
(3 photos)
7208K Sweden Facit 139 or Scott 115 cover, 3 öre på fem försändelser inkl. blandfrankeringar, varav tre rekbrev till USA, Finland oh Danmark. (5). (Reserve approx. € 30 / $38) on cover 300
Buy Click for photo 7209K Sweden Facit 139, 104, 239A cover, 3+5+27/80 öre as unusual mixed franking on registered cover sent from MALML AVG. 18.SEP.1934 to Denmark. Arrival cds KØBENHAVN K 18.9.34 and AARHUS 1.OMB 18.9.34. (Reserve approx. € 25 / $31) on cover 250
Buy Click for photo 7210P Sweden Facit 139, 140A, 148, 149A, 150, 151A, 152A cover, 3+5+10+15+2x20+30 öre, as spectacular combination, on registered special delivery cover, sent from STOCKHOLM 23.8.20 to USA. Arrival pmk´s BROOKLYN, N.Y. 18.SEP.20. and NEW YORK, N.Y. REG'Y. DIV. 9.5.20. Special delivery covers to USA are scarce.. (Reserve approx. € 51 / $63) on cover 500
Buy Click for photo 7211K Sweden Facit 139, 147, 152A cover, 5x3+20+25 öre på framsida till rekbrev sänt från STOCKHOLM 1 12.3.21 till Portugal. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Buy Click for photo 7212K Sweden Facit 139, 72 cover, 2+5 öre on printed matter sent from STOCKHOLM 31.1.31 to USA. Small tear in the cover. Rare combination. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Buy Click for photo 7213K Sweden Facit 139, 80, 228 cover, 3+7+15 öre på brev sänt från SJP 7 GÖTEBORG-NEW YORK 14.12.28 till Argentina. Ankomststämplat BUENOS AIRES ABONADOS 21.ENE.28. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
7214K Sweden Facit 140A or Scott 116 cover, 5 öre typ I på fyra försändelser, varav ett med 4-strip, sända 1921. (4). (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Click for photo 7215K Sweden Facit 140A or Scott 116 cover, 5 öre 2-sid. tn. maskinskuret ex. där ena sidan nästan helt saknar perforering. Sänt från GÖTEBORG 12.3.21 till Falkenberg. Ovanligt med grovtandade märken använda i maskin. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150 150
Buy Click for photo 7216K Sweden Facit 140A, 149A, bKe21 cover, 5+10 öre on postcard 10 öre sent from LIDKÖPING LBR 16.5.21 to Germany. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Buy Click for photo 7217K Sweden Facit 140A, 149A, bKe21 cover, 5+10 öre on postcard 10 öre sent from LUND LBR 5.5.21 to France. Arrival cds PARIS 8.V.21. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
Buy Click for photo 7218K Sweden Facit 140A, 179 cover, 4×5 öre som ovanlig blandfrankering på underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM 16.11.21 till Finland. Ankomststämplat HELSINKI HELSINGFORS 18.11.21. T-stämpel och lösennotering "150 p". (Reserve approx. € 30 / $38) on cover 300
Buy Click for photo 7219 Sweden Facit 140Acx or Scott 116 used, 5 öre grön, type I, two sided perf with vm wavy-lines. Middling centering. F 1400 (Reserve approx. € 30 / $38) Âused 300
Click for photo 7220 Sweden Facit 140Acx or Scott 116 used, 5 öre grön, typ I, tvåsid tandning med vm linjer. F 1400 (Reserve approx. € 30 / $38) used 300 300